eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Choroba dziecka a dodatkowy urlop macierzyński

Choroba dziecka a dodatkowy urlop macierzyński

2011-05-30 13:53

W przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego ustawodawca przewidział możliwość przerwania urlopu w związku z pobytem dziecka w szpitalu. Przepis art. 181 kp przewiduje, że w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Przeczytaj także: Nowe urlopy rodzicielskie

Pytanie: Czy pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 3 tygodni na urodzone bliźnięta ma prawo ten urlop przerwać w związku z pobytem jednego z dzieci w szpitalu i dalszą część tego urlopu wykorzystać po powrocie dziecka ze szpitala? Na czas pobytu dziecka w szpitalu matka otrzymała zwolnienie lekarskie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Odpowiedź: Nie, choroba dziecka nie przerywa dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

W przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego ustawodawca przewidział możliwość przerwania urlopu w związku z pobytem dziecka w szpitalu. Przepis art. 181 kp przewiduje, że w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Na tej podstawie pracownica może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przerwanie urlopu na czas pobytu dziecka w szpitalu. Wniosek jest dla pracodawcy wiążący. Po wyjściu dziecka ze szpitala pracownica kontynuuje urlop macierzyński.

Kodeks pracy nie przewiduje jednak stosowania powyższego przepisu w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica, która przebywa na takim urlopie, nie ma więc możliwości jego przerwania na czas pobytu dziecka w szpitalu. Ponadto pracownica, która pobiera zasiłek macierzyński, nie może w tym samym czasie nabyć prawa do innego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, np. zasiłku opiekuńczego. Wyjątek dotyczy tych przypadków, gdy pracownica łączy dodatkowy urlop macierzyński z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Podstawa prawna:
  • art. 181, art. 1821 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
Umowa o dzieło

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: