eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

Zaświadczenie od pracodawcy na wniosek pracownika

2011-05-24 13:58

Obowiązki "kadrowe" pracodawcy nie ograniczają się do kompletowania dokumentacji bezpośrednio związanej z przebiegiem zatrudnienia. Czasami prawo obliguje go do udzielenia pomocy byłemu pracownikowi, a nawet jego rodzinie, w uzyskaniu określonych świadczeń. Pomoc ta przejawia się w wydawaniu różnego rodzaju zaświadczeń i wypełnianiu wniosków.

Przeczytaj także: Błędne świadectwo pracy nie zawsze oznacza odszkodowanie

Zakład sporządzi wniosek o rentę

Przyznanie renty lub emerytury wymaga od ubezpieczonego skompletowania dokumentacji, która potwierdzi zarówno prawo do dochodzonego świadczenia, jak i okoliczności mające wpływ na jego wysokość. W wielu wypadkach oznacza to żmudne poszukiwania potrzebnych pism i zaświadczeń, często rozpoczynające się jeszcze na etapie pozostawania w zatrudnieniu. Zakład pracy w okresie tych dokumentacyjnych przygotowań na ogół nie pozostaje bezczynny. Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS nakładają na niego w takiej sytuacji określone obowiązki. W myśl art. 125 wskazanej ustawy pracodawca jest zobowiązany do:
  • współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,
  • wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości,
  • przygotowania wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu, za zgodą pracownika,
  • bezzwłocznego poinformowania, po śmierci pracownika, pozostałej po nim rodziny o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotowania wniosku o rentę i przedłożenia go organowi rentowemu.
Przekazania wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracodawca musi dokonać odpowiednio na 30 dni przed:
  • zamierzonym przejściem na emeryturę lub
  • ustaniem prawa do świadczeń chorobowych.
Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku wydania pracownikowi zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń może uzasadniać jego odpowiedzialność odszkodowawczą.

Konieczność przygotowania przez pracodawcę wspomnianej dokumentacji nie dotyczy wszystkich sytuacji. Wskazane obowiązki dokumentacyjne nie obejmują zleceniodawców, pracodawców będących osobami fizycznymi, nieuprawnionymi do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz tych, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne za siebie i osoby współpracujące. Należy nadmienić, że obowiązek wydawania zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń emerytalno‑rentowych aktualizuje się, jeżeli pracownik lub były pracownik wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Pracodawca ma jednak obowiązek kompletowania wniosku o świadczenie wyłącznie dla osoby ubezpieczonej, za którą w chwili zgłoszenia przez nią wniosku o emeryturę lub rentę, opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca nie współdziała ponadto w składaniu wniosków o emeryturę dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., przechodzących na emeryturę na tzw. nowych zasadach. Osoby takie same składają wnioski bezpośrednio do ZUS.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: