eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnienie równoległe a staż urlopowy

Zatrudnienie równoległe a staż urlopowy

2011-04-29 13:39

W przypadku równoległego zatrudnienia, a więc w sytuacji, gdy pracownik pozostaje jednocześnie w zatrudnieniu u dwóch lub więcej pracodawców, uprawnienia urlopowe ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Przeczytaj także: Szkoła średnia a staż pracy

Pytanie: Pracownik jest na urlopie bezpłatnym w innej firmie, u nas pracuje na podstawie umowy o pracę. Nie dostarczył świadectwa pracy. Czy okres pracy w firmie, gdzie przebywa na urlopie bezpłatnym, zaliczyć do stażu urlopowego?

Odpowiedź: Pracownikowi należy zaliczyć staż pracy w firmie, w której zatrudnienie wciąż trwa, od początku istnienia umowy u pierwszego pracodawcy do dnia nawiązania umowy o pracę w drugim zakładzie.

W przypadku równoległego zatrudnienia, a więc w sytuacji, gdy pracownik pozostaje jednocześnie w zatrudnieniu u dwóch lub więcej pracodawców, uprawnienia urlopowe ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Przy ustalaniu stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu, do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy pracy, udokumentowane w wydanych pracownikowi świadectwach pracy. Natomiast w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Zgodnie z powyższym, pracownikowi w stażu urlopowym należy uwzględnić okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym, przypadający przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy.

Przykład:
Pracownik jest zatrudniony w firmie A od 1 stycznia 2008 r. Od 1 stycznia 2011 r. zawarł kolejną umowę o pracę z firmą B. U nowego pracodawcy ustalając staż urlopowy pracownika należy uwzględnić okres zatrudnienia w firmie A, przypadający przed nawiązaniem drugiego stosunku pracy, tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
  • art. 1541 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
Przeczytaj także: 1/2 etatu to 1/2 urlopu 1/2 etatu to 1/2 urlopu

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: