eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

2010-11-29 13:45

Pracodawca może cofnąć swoje oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Aby było ono skuteczne, niezbędna jest jednak zgoda pracownika. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody pracodawca może skierować pracownika na urlop wypoczynkowy.

Przeczytaj także: Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia (od 1 października do 31 grudnia 2010 r.). Od 2 do 30 września 2010 r. pracownik miał wykorzystywać urlop wypoczynkowy, ale 5 września 2010 r. przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 2 do 20 września 2010 r. Choroba przerywa urlop, który przesuwa się na termin późniejszy. Jak w tym wypadku przesunąć urlop, skoro od 1 października 2010 r. będzie trwało wypowiedzenie bez świadczenia pracy? Czy w związku z tym trzeba będzie wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź: Pracodawca może cofnąć swoje oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Aby było ono skuteczne, niezbędna jest jednak zgoda pracownika. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody pracodawca może skierować pracownika na urlop wypoczynkowy.

Okres zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie - "jeżeli pracodawca podjął decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to nie może bez zgody pracownika nakazać, by w tym samym okresie wykorzystał on urlop wypoczynkowy" (wyrok z 21 czerwca 2005 r., III Apa 48/05, Apel-W-wa 2006/1/1).

Pracodawca nie może zatem zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy i jednocześnie w tym samym okresie wysłać go na urlop wypoczynkowy. Urlop może być bowiem udzielony na harmonogramowe dni pracy pracownika.

Aby zatem udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, pracodawca powinien cofnąć swoje oświadczenie woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Jednak aby takie cofnięcie było skuteczne, niezbędna jest zgoda pracownika. W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy.

Zdaniem SN: Cofnięcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy - tylko za zgodą pracownika

Skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie jest obowiązany do podporządkowania się poleceniom pracodawcy świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie.
(Wyrok Sądu Najwyższego z 5 lipca 2005 r., I PK 176/04, OSNP 2006/9-10/154).

Dopiero po cofnięciu swojego oświadczenia woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy i uzyskaniu na to zgody pracownika pracodawca może skierować pracownika na urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:
  • art. 30 § 1 pkt 2, art. 1542 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: