eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Czas pracy w 2010 r.

Czas pracy w 2010 r.

2010-01-23 01:05

Czas pracy w 2010 r.

© fot. mat. prasowe

Przedstawiamy gotowe obliczenia wymiarów czasu pracy na poszczególne miesiące nadchodzącego roku, a także przypominamy na jakie "pułapki" należy zwrócić uwagę w tym roku. Wymiar czasu pracy obliczamy na podstawie art. 130 kp.

Przeczytaj także: Wolne za święto dla pracownika niepełnoetatowego

Zgodnie z nim, aby poznać liczbę godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach roku należy dokonać następujących obliczeń:
  • 4 tygodnie okresu rozliczeniowego x 40 godzin (zakładając 1-miesięczny okres rozliczeniowy, 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28. dnia miesiąca; tydzień – zgodnie z Kodeksem pracy – to bowiem 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego).
  • Do powyższego wyniku dodajesz następnie iloczyn 8 godzin i liczby dni wystających poza pełne tygodnie (czyli dni po 28. dniu miesiąca) przypadające od poniedziałku do piątku.
  • Jeżeli w okresie rozliczeniowym przypada święto w innym dniu niż niedziela, to obliczony wyżej wymiar obniżasz o 8 godzin z tytułu każdego święta (w 2010 r. wymiaru nie obniżają zatem: 4 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia).
Przykład:
Wymiar czasu pracy dla stycznia 2010 r. obliczasz następująco:
  1. 4 pełne tygodnie x 40 godzin = 160 godzin
  2. 160 godzin + (8 godz. x 1 dzień wystający 29 stycznia) = 160 + 8 = 168 godzin
    Dni 30 i 31 stycznia ni bierzesz pod uwagę, ponieważ przypadają w sobotę i niedzielę.
  3. 168 godzin – 8 godzin z tytułu święta (1 stycznia – Nowy Rok) = 160 godzin.

Wymiar czasu pracy w styczniu 2010 r. wynosi zatem 160 godzin, co daje 20 dni pracy (160 godz. : 8 godz.), przy obowiązkowych 11 dniach wolnych od pracy (31 dni kalendarzowych – 20 dni pracy).

Święto w sobotę – oddaj dzień wolny

W przypadku pracowników świadczących pracę od poniedziałku do piątku, dla których sobota jest dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, święto przypadające w sobotę powoduje konieczność oddania innego dnia wolnego od pracy.

W 2010 r. z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia dwukrotnie: w maju (1 Maja) oraz w grudniu (25 grudnia).

Uwaga na Zielone Świątki!

W maju mamy jeszcze jedno święto - Zielone Świątki, które nigdy nie obniża wymiaru czasu pracy, gdyż zawsze przypada w niedzielę. Należy jednak o nim pamiętać w kontekście zakazu handlu w dni świąteczne określone w ustawie o dniach wolnych od pracy* - organizowanie pracownikom jednostek handlowych pracy w tym dniu jest bowiem zabronione (Zielone Świątki są dniem ustawowo wolnym od pracy).

fot. mat. prasoweDłuższy okres rozliczeniowy – sumujesz obliczenia

Jeżeli w Twojej firmie obowiązuje dłuższy okres rozliczeniowy, aby obliczyć wymiar po prostu zsumuj wymiary miesięczne, np. dla okresu rozliczeniowego styczeń – marzec 2010 r. wymiar czasu pracy będzie wynosił 504 godz. (160 godz. + 160 godz. + 184 godz.).

Podstawa prawna:
  • art. 128 § 3 pkt 2, art. 130, art. 147 kp,
  • *Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: