eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wolne za święto dla pracownika niepełnoetatowego

Wolne za święto dla pracownika niepełnoetatowego

2009-09-15 01:10

Pracownikowi zatrudnionemu przez mniej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu pracodawca nie ma obowiązku oddawania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Pracodawca musi jednak pamiętać o obniżeniu wymiaru z tytułu tego święta.

Przeczytaj także: Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracownica zatrudniona na 0,8 etatu pracuje od poniedziałku do czwartku po 8 godzin dziennie (32 godziny tygodniowo). Pracodawca wyznaczył dniami wolnymi od pracy, w zamian za 15 sierpnia, 7 sierpnia (piątek) lub 14 sierpnia (piątek). Kiedy zatem i w jakim wymiarze godzinowym należy udzielić ww. pracownicy urlopu za 15 sierpnia, skoro nie pracuje ona w piątki, a tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 32 godziny?

Pracownikowi zatrudnionemu przez mniej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu pracodawca nie ma obowiązku oddawania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Pracodawca musi jednak pamiętać o obniżeniu wymiaru z tytułu tego święta.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Dodatkowo każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Zasada ta obowiązuje w stosunku do każdego pracownika, niezależnie od tego, na jaki wymiar etatu jest zatrudniony. Z tym, że w przypadku pracowników niepełnoetatowych obowiązujący ich w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy obniża się dodatkowo proporcjonalnie do wymiaru etatu, w jakim są zatrudnieni.

Zatem ustalona według powyższego wzoru pula godzin do przepracowania powinna zostać przez pracodawcę prawidłowo rozłożona, w taki sposób, aby zapewnić pracownikowi odpowiednią liczbę godzin i dni wolnych od pracy. W 2009 r. w sierpniu minimalna liczba dni wolnych od pracy wynosi 11.
Oznacza to, iż pracodawca planujący pracę pracownikowi zatrudnionemu na 0,8 etatu jego wymiar czasu pracy oblicza następująco:
  • 160 godzin (wymiar obliczony zgodnie z art. 130 kp) x 0,8 etatu = 128 godzin pracy,
  • 128 godzin/4 tygodnie = 32 godziny tygodniowo,
  • 32 godziny tygodniowo/8 godzin (tyle pracownik pracuje w ciągu dnia) = 4 dni tygodniowo.
Dopiero teraz pracodawca ma pewność, że pomimo iż obniżył wymiar czasu pracy pracownika o święto przypadające w sobotę 15 sierpnia, wciąż nie ma obowiązku udzielania mu dodatkowego dnia wolnego od pracy, gdyż zarówno liczba godzin pracy, jak i minimalna liczba dni wolnych od pracy jest zgodna z Kodeksem pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 130 § 1 i § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: