eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wniosek o urlop wychowawczy: termin wycofania

Wniosek o urlop wychowawczy: termin wycofania

2009-11-23 01:05

Rozważmy następującą sytuację: jedna z pracownic złożyła wniosek o urlop wychowawczy. Na 3 dni przed rozpoczęciem urlopu zmieniła zdanie i wycofała pismo, nie zachowując tym samym ustawowo przewidzianego terminu na cofnięcie wniosku. Jakie są konsekwencje takiego opóźnienia?

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy a studia wieczorowe pracownika

Przypomnijmy, zgodnie z art. 186 § 1 K.p., każdemu pracownikowi, który legitymuje się co najmniej sześciomiesięcznym stażem pracy (wliczając poprzednie okresy zatrudnienia), przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia.

Pisemny wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien trafić do rąk pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza skorzystać z tego urlopu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby zatrudniony zmienił zdanie odnośnie udania się na urlop i złożony wniosek wycofał. Zezwala na to § 4 rozporządzenia MPiPS z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291 ze zm.), zgodnie z którym oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed przewidzianym rozpoczęciem urlopu.

Zarówno termin złożenia wniosku o urlop wychowawczy, jak i termin, w którym należy złożyć oświadczenie o jego wycofaniu mają charakter tzw. terminów instrukcyjnych. Z jednej strony należy ich przestrzegać, z drugiej zaś- za ich niedochowanie ustawodawca nie przewiduje żadnych ujemnych konsekwencji. Są one o tyle istotne, że urlop wychowawczy podwładnego często wiąże się z reorganizacją pracy w firmie (np. zatrudnienie pracownika na zastępstwo, zmiana zakresu obowiązków innych zatrudnionych).

Jeżeli pracownik złoży pismo w sprawie wycofania wniosku o urlop wychowawczy z opóźnieniem , to w takiej sytuacji należy per analogiam zastosować § 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, dotyczący niezachowania 14-dniowego terminu wymaganego przy składaniu wniosku o urlop. Zgodnie z tym przepisem uchybienie dwutygodniowemu terminowi skutkuje stosownym opóźnieniem rozpoczęcia urlopu, nieprzekraczającym jednak dwóch tygodni od daty złożenia przedmiotowego wniosku pracodawcy.

Warto przypomnieć, że oprócz prawa do wycofania złożonego wcześniej wniosku o urlop wychowawczy pracownikowi przysługuje również możliwość rezygnacji z już rozpoczętego urlopu. I tak, w myśl art. 1863 K.p., zatrudniony może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
  • w każdym czasie- za zgodą pracodawcy,
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy- najpóźniej na 30 dni przez planowanym terminem powrotu do pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: