eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozliczenie delegacji zagranicznych

Rozliczenie delegacji zagranicznych

2009-05-07 11:52

Oddelegowanie pracownika w zagraniczną podróż służbową generuje po stronie pracodawcy określone obowiązki. Rozliczenie delegacji obejmuje m.in. należności z tytułu diet oraz zwrot kosztów przejazdów i dojazdów. Przyjrzyjmy się, o czym powinien pamiętać szef wysyłając podwładnego poza granice naszego kraju.

Przeczytaj także: Rozliczenie delegacji krajowych

Przypomnijmy, zgodnie z art. 775 § 1 K.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Szczegółowe przepisy w zakresie delegacji zagranicznych ustawodawca zawarł w rozporządzeniu z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, dalej: „roporządzenie”.

Nie tylko dla budżetówki

Pracodawcy spoza sfery budżetowej są uprawnieni do ustalania we własnym zakresie warunków wypłacania pracownikom należności (w tym wysokości diet) z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 K.p.). Jednak w firmach, które nie uregulowały tej kwestii w w/w aktach, pracownikom będą przysługiwały należności z tytułu zagranicznych delegacji na warunkach wynikających z wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Jakie należności?

Z tytułu podróży, odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów (§ 2 rozporządzenia):
  • przejazdów i dojazdów,
  • noclegów,
  • innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Czas podróży

Obliczenie czasu pobytu pracownika poza granicami kraju zależy od środka lokomocji, którym pracownik udaje się w firmowych interesach. I tak, stosownie do § 3 rozporządzenia, w przypadku:
  • podróży drogą lądową- czas pobytu liczy się od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,
  • podróży lotniczej- od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  • podróży morskiej- od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Dieta zagraniczna co najmniej jak krajowa

Przeznaczeniem diety jest pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków, które musi poczynić oddelegowany. W przypadku pracowników sfery budżetowej wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Jeżeli chodzi zaś o osoby zatrudnione u innych pracodawców, to postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę zagranicznej podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określona dla pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej. W praktyce więc stawka diety zagranicznej, ustalona przez pracodawcę w walucie obcej, musi stanowić co najmniej równowartość 23 zł za dobę podróży służbowej.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: