eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop na żądanie a wypowiedzenie umowy

Urlop na żądanie a wypowiedzenie umowy

2009-01-23 13:57

Rozważmy następujący przypadek: w dniu 17 grudnia 2008 r. pracownica wróciła do pracy po 182 dniach chorobowego została poinformowana o zmianach organizacyjnych w dziale, w którym jest zatrudniona i otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia. Pracownica zapoznała się z treścią wypowiedzenia, nie chciała go przyjąć i wystąpiła o urlop na żądanie w wymiarze 4 dni, który otrzymała. Czy wypowiedzenie umowy o pracę w tym dniu jest skuteczne?

Przeczytaj także: Zmiany w prawie pracy kluczowe dla pracowników

W dniu 17 grudnia 2008 r. pracownica wróciła do pracy po 182 dniach chorobowego, przedkładając zaświadczenie o zdolności do pracy. Pracę powinna zacząć o godz. 7.00, po godz. 7.00 została poinformowana o zmianach organizacyjnych w dziale, w którym jest zatrudniona, i otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia oraz pismo informujące o zwolnieniu ze świadczenia pracy w tym dniu i udzieleniu urlopu wypoczynkowego do końca stycznia 2009 r. Pracownica zapoznała się z treścią wypowiedzenia, nie chciała go przyjąć i wystąpiła o urlop na żądanie w wymiarze 4 dni, który otrzymała.

Dokonane przez pracodawcę wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, albowiem pracownica zapoznała się z jego treścią. Udzielenie pracownicy urlopu na żądanie po fakcie zapoznania się z treścią wypowiedzenia nie wpływa na skuteczność wypowiedzenia, jak również na bieg terminu wypowiedzenia.

1. Wypowiedzenie skuteczne - gdy pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną mającą na celu rozwiązanie umowy o pracę. Uznaje się, że oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę jest złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, aby miał on możliwość zapoznania się z jego treścią. Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, iż pracownica zapoznała się 17 grudnia 2008 r. z treścią wypowiedzenia, odmówiła jednak jego przyjęcia. Takie postępowanie pracownicy nie wpływa na skuteczność dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę. Nie ma zatem znaczenia, że pracownica odmówiła przyjęcia oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Wypowiedzenie jest bowiem skuteczne i wywoła skutki w nim przewidziane.

2. Sprawa w sądzie - przydatny może być świadek, jak i notatka

W przypadku sporu przed sądem pracy przydatny może okazać się świadek. Albowiem pracodawca będzie musiał wykazać, iż pracownica w dniu wręczenia wypowiedzenia zapoznała się z jego treścią, lecz odmówiła jego przyjęcia. Wobec tego pracodawca może skorzystać z dowodu osobowego, jakim mógłby być świadek (pracownik) tego zdarzenia. Zasadne również byłoby niezwłoczne sporządzenie notatki z dokładnym opisem zachowania pracownicy w opisanym dniu. Takie dowody mogą pomóc pracodawcy w wykazaniu, iż pracownica zapoznała się z treścią oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: