eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Upadłość firmy a wypłata świadczeń pracowniczych

Upadłość firmy a wypłata świadczeń pracowniczych

2008-09-02 13:53

Rozważmy następujący przypadek: nasza firma ma zamiar ogłosić upadłość. Jedna z pracownic jest na urlopie wychowawczym, ale zgodziła się na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i skrócenie jego okresu do miesiąca. Czy możemy nie wypłacać jej wynagrodzenia za 1 miesiąc wypowiedzenia i odszkodowania za skrócony jego czas oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (z tytułu 1 miesiąca pracy) skoro spółka nie posiada żadnych środków finansowych?

Przeczytaj także: Wypowiedzenie umowy a świadczenia z FGŚP

W sytuacji gdy firma ogłosi upadłość, świadczenia te mogą być wypłacone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli jednak pracownica nie wróci wcześniej z urlopu wychowawczego może okazać się, że w ogóle nie będziesz musiał wypłacać tych należności.

Albo rezygnacja z wychowawczego, albo odszkodowanie

Wypowiadając pracownikowi umowę zawartą na czas nieokreślony z powodu upadłości lub likwidacji firmy, możesz skrócić okres wypowiedzenia maksymalnie do 1 miesiąca. W takim przypadku jesteś zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Jednak gdy w tym trybie rozwiązujesz umowę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym, nie musi to być aż tak kosztowne.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Jeżeli pracownica aż do rozwiązania umowy wskutek upływu skróconego okresu wypowiedzenia przebywa na urlopie wychowawczym, to nie przysługuje jej ani wynagrodzenie za pracę (w pierwszym miesiącu okresu wypowiedzenia), ani odszkodowanie za pozostałe 2 miesiące, o które został skrócony ten okres.
Patrz: uchwała SN z 11 lutego 1992 r., I PZP 7/92, OSNC 1992/9/151

Aby otrzymać wynagrodzenie i odszkodowanie, pracownica musiałaby zrezygnować z urlopu i wrócić do pracy. Może tego dokonać zarówno przed wręczeniem wypowiedzenia, jak i w jego trakcie (w pierwszym miesiącu). Najkorzystniejsze dla firmy byłoby jednak uzyskanie zgody pracownicy na jej odejście za porozumienie stron. W takiej sytuacji w ogóle nie wchodzi w grę wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, odszkodowanie z tytułu jego skrócenia czy ekwiwalent za urlop należny po powrocie do pracy.

Po świadczenia – do FGŚP

Jeżeli oba powyższe sposoby rozstania z pracownicą okazałyby się zawodne i jednak wróciłaby ona do pracy bądź należałoby jej wypłacić jeszcze jakieś inne należności (np. ekwiwalent za urlop), można starać się o wypłatę ze środków FGŚP. Z odpowiednim wnioskiem może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Warunkiem jest jednak podjęcie chociażby próby wszczęcia postępowania upadłościowego. Jeśli tego nie zrobisz, FGŚP nie wypłaci żadnych pieniędzy.

Podstawa prawna:
  • Art. 361, art. 1861 § 1 kp.,
  • art. 3, art. 8, art. 11, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 16 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych… (Dz.U. nr 158, poz. 1121).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: