eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rady pracowników: Rząd przyjął nowelizację ustawy

Rady pracowników: Rząd przyjął nowelizację ustawy

2008-02-28 11:07

W dniu 26.02.2008r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Głównym założeniem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania rad pracowników.

Przeczytaj także: Rady pracowników: zmiany w ustawie

Rada pracowników jest organem reprezentującym pracowników. Uregulowania odnośnie rad znalazły się w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji (Dz.U. nr 7, poz. 550). Ustawa ta ma na celu realizację obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 4, str. 219).

Do 23 marca 2008 roku określony jest czas przejściowy tworzenia rad pracowników dla pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Po tym dniu rady te powinny powstawać u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Nowelizacja przepisów o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz zasad wyboru rady pracowników jest konieczna z uwagi na obowiązek dostosowania polskich przepisów do wytycznych dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w UE w projekcie nowelizacji znalazł się zapis nakazujący wliczanie pracowników młodocianych do liczby zatrudnionych. Jest to istotna kwestia, gdyż powoływanie rad pracowników u pracodawców zależy od wielkości zatrudnienia.

Projekt nowelizacji przewiduje również doprecyzowanie przepisu o kadencji rady pracowników. Czas funkcjonowania tego organu ma trwać 4 lata od dnia jej wyboru. Dotychczas kadencje liczono od dnia pierwszego posiedzenia rady (art. 11). Wybrana rada będzie funkcjonować nawet wtedy, gdy w trakcie jej kadencji zatrudnienie spadnie poniżej 50 pracowników.

W nowelizacji resortu pracy i polityki społecznej znalazł się też przepis, który nakazuje pracodawcom powiadomienie pracowników o posiadanym przez nich prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników. Doprecyzowano także zapis określający prawo wyboru uzupełniającego do rady pracowników. Organizacja związkowa będzie mogła z niego skorzystać, gdy dana osoba przestanie być członkiem rady.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: