eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ponadzakładowe układy pracy w budżetówce wciąż możliwe

Ponadzakładowe układy pracy w budżetówce wciąż możliwe

2008-01-24 13:20

W dniu 22 stycznia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Przeczytaj także: Bezterminowe układy zbiorowe pracy w budżetówce

Ministrowie oraz organy samorządu terytorialnego (m.in. prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie) będą mogli zawierać z pracownikami ponadzakładowe układy zbiorowe pracy także po 31 grudnia 2008 r. Projekt nowelizacji dotyczy ok. 100 tys. pracowników sfery budżetowej, których pracodawca nie jest zrzeszony w jakiejkolwiek organizacji pracodawców. Chodzi o pracowników zatrudnionych w gospodarce wodnej, parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych pracujących dla więziennictwa, a także pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowawczych.

Według przepisów obowiązujących od 2001 r., układy ponadzakładowe w sferze publicznej, w tym także układy jednostek sfery budżetowej, powinny być zawierane przez organizacje pracodawców działające w ich imieniu. Jednak dotychczas w tym trybie nie został zawarty żaden układ zbiorowy. Organizacje pracodawców nie są bowiem zainteresowane zrzeszaniem się w nich jednostek sfery budżetowej. Decydujący wpływ na tę sytuację ma ograniczona samodzielność finansowa tych jednostek, a także specyfika ich funkcjonowania, utrudniająca reprezentację interesów budżetówki.

Nieprzedłużenie prawa do zawierania układów zbiorowych spowoduje konieczność wydania przepisów określających zasady wynagradzania pracowników sfery budżetowej, co oznaczałoby powrót do systemu scentralizowanego. Ponadto stanowiłoby to znaczne ograniczenie dialogu partnerów społecznych, realizowanego poprzez ustalanie warunków pracy i wynagrodzenia w zbiorowych układach pracy i protokołach dodatkowych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: