eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Kontrola e-maili: czy pracodawca musi mieć zgodę?

Kontrola e-maili: czy pracodawca musi mieć zgodę?

2008-01-20 11:20

Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zalicza się do nich m.in. korespondencję, czy rozmowy telefoniczne. Niestety około 67% pracodawców w Polsce kontroluje korespondencje elektroniczną swoich pracowników. Co prawda nie mamy sprecyzowanych przepisów dotyczących monitorowania lecz pracodawcy powinni zawiadamiać pracowników o rewizji ich korespondencji elektronicznej.

Przeczytaj także: Monitoring pracowników: co wolno?

Pracodawca zgodnie z prawem pracy ma uprawnienie do kontroli i oceny pracy pracownika. Do owej kontroli zalicza się też sprawdzenie służbowej korespondencji elektronicznej pracownika. Inaczej sytuacja wygląda natomiast przy korespondencji prywatnej pracownika. Tutaj mamy bowiem do czynienia z jego sferą prywatną, a co za tym idzie – taka kontrola powoduje naruszenie sfery prywatności, której ochronę gwarantuje sama Konstytucja. Eksperci wskazują, że kontrola korespondencji prywatnej nawet w sytuacji, gdy zostaje wysłana ze służbowej skrzynki mailowej, jest naruszeniem dóbr osobistych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

Oddzielną kwestią jest to, czy pracodawca powinien powiadamiać pracowników o możliwości takiej kontroli. Eksperci w tej materii są raczej zgodni i wskazują, że zgodnie z doktryną prawa (mimo że nie wynika to wprost z przepisów) obowiązek taki na pracodawcy ciąży. Większy podział zdań występuje natomiast w kwestii otrzymania zgody od pracownika na taką kontrolę.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywateliskich Janusza Kochanowskiego obowiązek uprzedzania pracowników przez pracodawców o możliwości kontroli poczty elektronicznej powinien wynikać z przepisów kodeksu prawa pracy. Dużym udogodnieniem byłoby tutaj zatwierdzenie przez rząd odpowiedniego przepisu o ochronie danych elektronicznych pracownika w kodeksie pracy. Zapis taki z całą pewnością rozjaśniłby prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i kontrolowanego pracownika.

Obecnie regulacje w tym zakresie zawierają przepisy o ochronie danych osobowych i przepisy o obowiązku szanowania godności i innych dóbr pracownika - zapisy ujęte w Konstytucji RP -art. 30, 31, 47 i 51 a także w kodeksie cywilnym - art. 23, 24, 448.

W kodeksie pracy znalazł się natomiast art. 111, który określa, iż pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Taki zapis według profesora Krzysztofa Rączki z Uniwersytetu Warszawskiego gwarantuje już wyrażnie ochronę korespondencji pracownika. A zatem dodatkowe uregulowanie w tej kwestii jego zdaniem jest zbyteczne. Z tym stanowiskiem zgadza się także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Trybunał Europejski Praw Człowieka w Strasburgu w kwietniu 2007 r. orzekł w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii wykazując, że z mocy przepisów prawa o godności życia prywatnego i tajemnicy korespondencji pracowników – niedopuszczalne i niezgodne z prawem jest czytanie przez pracodawcę e-meilowej korespondencji pracowników i podsłuchiwanie ich rozmów.

Najczęstsze nadużycia Internetu w firmach:
  • Korzystanie z poczty elektronicznej w sprawach prywatnych
  • Robienie zakupów w sklepach i serwisach aukcyjnych
  • Naruszanie praw autorskich (nielegalne pobieranie bądź udostępnianie plików
  • Marnotrawienie czasu na przeglądaniu stron WWW niezwiązanych z pracą
  • Infekowanie sieci firmowej wirusami pobieranymi z plikami z Internetu
  • Korzystanie z treści pornograficznych

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: