eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Bezterminowe układy zbiorowe pracy w budżetówce

Bezterminowe układy zbiorowe pracy w budżetówce

2008-04-17 13:24

Z około 100.000 pracowników sfery budżetowej, w tym pracowników szkół, przedszkoli, którzy nie są nauczycielami, nadzorujący ich pracę ministrowie będą mogli zawierać układy ponadzakładowe pracy do czasu zrzeszenia się jednostek sfery budżetowej w organizacjach pracodawców. Sejm zdecydował o bezterminowym wydłużeniu okresu obowiązywania układów zbiorowych.

Przeczytaj także: Ponadzakładowe układy pracy w budżetówce wciąż możliwe

Zawarte dotąd układy będą ważne dopóki nie powstaną organizacje pracodawców, które zawrą nowe układy z pracownikami jednostek sfery budżetowej. Zlikwidowano również Komisję do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

1. Pracownicy sfery budżetowej 31 grudnia 2008 r. mogli stracić swoje uprawnienia

W dniu 28 marca 2008 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy dotyczącą zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla pracowników sfery budżetowej. Według obowiązujących przepisów ponadzakładowe układy zbiorowe pracy dla pracowników, w tym sfery budżetowej, powinny być zawierane przez organizacje pracodawców. Do końca 2008 r. układy dla pracowników budżetówki mogły być jednak zawierane przez ministrów i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ale nie powstała żadna organizacja pracodawców zrzeszająca jednostki sfery budżetowej. Z początkiem 2009 r. pracownicy budżetówki mogliby stracić swoje uprawnienia gwarantowane zawartymi układami zbiorowymi pracy. Z tego powodu Sejm postanowił o zmianie przepisów.

2. Ponadzakładowe układy dla budżetówki będą zawierane teraz bezterminowo

Właściwy minister lub centralny organ administracji rządowej - w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej oraz odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz przewodniczący zarządu związku międzygminnego lub powiatowego - w imieniu pracodawców zatrudniających pracowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, będą mogli zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w zasadzie bezterminowo. Nowelizacja przewiduje, że wskazane podmioty, np. minister, będą mogły zawierać układy z pracownikami budżetówki, do czasu zrzeszenia się jednostek sfery budżetowej w organizacjach pracodawców. Jeśli jednostki zrzeszą się w organizacje pracodawców, to te organizację będą musiały zawrzeć z pracownikami nowe porozumienia dotyczące uprawnień pracowniczych. Nowelizacją zajmie się teraz Senat. Po podpisaniu przez Prezydenta oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, stanie się obowiązującym prawem.

3. Zlikwidowano Komisję do Spraw Układów Zbiorowych Pracy

Sejm postanowił również o likwidacji powołanej w 1994 r. Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. Celem Komisji było wspieranie rokowań zbiorowych i udzielanie pomocy stronom zamierzającym zawrzeć układ. Pełniła ona więc funkcje doradcze. W jej skład wchodzili przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, konfederacji pracodawców, strony rządowej i Głównego Inspektora Pracy. Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że nie było potrzeby utrzymania tego organu, gdyż jego funkcje od marca 2002 r., pełnił Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych, w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Podstawa prawna
  • art. 9, art. 12 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. nr 107, poz. 1127, ze zm.),
  • art. 1 ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm,
  • art. 24114 § 1 pkt 2, art. 24118 § 1 Kodeksu pracy,
  • art. 17 ustawy z 29 września 1994 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1994 r. nr 113, poz. 547, ze zm.),
  • art. 2 ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm.


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.
Przeczytaj także: Układy zbiorowe pracy Układy zbiorowe pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: