eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jakie są etapy postępowania restrukturyzacyjnego?

Jakie są etapy postępowania restrukturyzacyjnego?

2020-12-15 09:45

Jakie są etapy postępowania restrukturyzacyjnego?

Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne? ©  yurolaitsalbert - Fotolia.com

Postępowanie restrukturyzacyjne może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. W przypadku postępowania sanacyjnego może to być nawet dłuższy okres. W niniejszym artykule przedstawimy Państwu przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja firmy sposobem na wyjście z kryzysu

Nie uwzględniamy w nim postępowania o zatwierdzenie układu oraz uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego do obrotu prawnego na czas epidemii COVID-19. Opis dotyczy zatem trzech pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych:
 • przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego.

Zaznaczyć trzeba jednak, że niżej opisany przebieg ma charakter ogólny i może nieco różnić się w zależności od rodzaju postępowania.

fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com

Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy.


Ogólny schemat postępowania restrukturyzacyjnego przedstawia się następująco:
 • skompletowanie i opracowanie stosownej dokumentacji do złożenia wniosku, w szczególności opisu przedsiębiorstwa, wstępnego planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych aktualnego wykazu majątku, wykazu wierzycieli, wykazu wierzytelności oraz wierzytelności spornych.
 • złożenie w sądzie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • rozpoznanie wniosku przez sąd, co wedle prawa restrukturyzacyjnego powinno potrwać do tygodnia (przyspieszone postępowanie układowe) bądź do dwóch tygodni (postępowanie układowe bądź sanacyjne). Jeśli sąd stwierdzi, iż konieczne jest wyznaczenie rozprawy to rozpoznanie wniosku w postępowaniu układowym bądź sanacyjnym może nastąpić w terminie sześciu tygodni od dnia złożenia wniosku. Zaznaczenia wymaga, że są to terminy instrukcyjne, więc termin rozpoznania wniosku może być dłuższy.
 • otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • ustanowienie nadzorcy (dalej jako NS) lub zarządcy sądowego (dalej jako ZS),
 • zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania,
 • przygotowanie przez NS/ZS planu restrukturyzacyjnego i opracowanie propozycji układowych,
 • sporządzenie przez NS/ZS spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych,
 • sporządzenie przez NS lub ZS spisu inwentarza. Dotyczy to wyłącznie postępowania układowego i sanacyjnego, bowiem w przyspieszonym postępowaniu układowym spisu inwentarza nie sporządza się.
 • etap ustalania spisu wierzytelności (wnoszenie sprzeciwów) – dotyczy wyłącznie postępowania układowego i sanacyjnego,
 • w przypadku sanacji po otwarciu postępowania ZS obejmuje w zarząd przedsiębiorstwo dłużnika. Po zaakceptowaniu przez sędziego – komisarza planu restrukturyzacyjnego ZS przystępuje do jego realizacji celem wykonania wskazanych w planie działań mających uzdrowić sytuację przedsiębiorstwa.
 • otwarcie postępowania powoduje, że zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne oraz można uchylić zajęcia rachunków bankowych,
 • wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem z wierzycielami,
 • zgromadzenie wierzycieli,
 • przyjęcie bądź odmowa przyjęcia układu przez wierzycieli,
 • zatwierdzenie układu przez sąd. Alternatywnie odmowa zatwierdzenia układu i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Podsumowanie.


W razie uprawomocnienia się zatwierdzonego przez sąd układu umorzeniu ulegają postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające prowadzone przeciwko dłużnikowi. Mowa tu wyłącznie o postępowaniach dotyczących zobowiązań dłużnika objętych układem. Nadzorca bądź zarządca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu. Składa on do sądu raz na trzy miesiące sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

Krzysztof Lipiński,
Wspólnik Zarządzający
Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: