eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Wniosek restrukturyzacyjny - co daje i jak go przygotować?

Wniosek restrukturyzacyjny - co daje i jak go przygotować?

2019-03-27 10:39

Wniosek restrukturyzacyjny - co daje i jak go przygotować?

Jak przygotować wniosek restrukturyzacyjny? © fot. mat. prasowe

Mimo wciąż dobrej koniunktury gospodarczej, coraz więcej polskich firm ma poważne problemy z płynnością finansową. Dla przedsiębiorstw, które przestają spłacać najważniejsze zobowiązania, a plany ratunkowe nie mają sensu, kończy się to upadłością. Dla firm, które mają problemy z obsługą zobowiązań, ale równocześnie posiadają potencjał rynkowy i szansę na stabilizację, jest nadzieja w postaci restrukturyzacji. Podobnie, jak w przypadku upadłości, większość postępowań restrukturyzacyjnych zaczyna się w sądzie, na wniosek firmy-dłużnika. Postaramy się wyjaśnić, co daje przedsiębiorstwu złożenie takiego wniosku i jak go dobrze przygotować?

Przeczytaj także: Restrukturyzacja firmy sposobem na wyjście z kryzysu

Formalności związane z rozpoczęciem restrukturyzacji różnią się w zależności od rodzaju postępowania. Wspólnym wymogiem jest złożenie wniosku z załącznikami, opłata sądowa (1 tys. zł) oraz, na wezwanie Sądu, zaliczka na koszty postępowania o otwarcie restrukturyzacji (ok. 4-5 tys. zł). Wniosek należy złożyć do odpowiedniego Sądu Rejonowego z Wydziałem Upadłościowym, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braków formalnych Sąd wzywa do ich usunięcia, co niestety, przedłuża czas rozpatrywania wniosków. Weźmy też pod uwagę, że sama restrukturyzacja może trwać 12-15 miesięcy.

Co daje złożenie wniosku restrukturyzacyjnego?


Sąd otwierając postępowanie, wyznacza doradcę, który pod nadzorem sędziego-komisarza będzie prowadził czynności restrukturyzacyjne firmy. Doradca sporządza spis wierzycieli, tworzy plan restrukturyzacyjny, wspiera w zarządzaniu przedsiębiorstwem, służy doradztwem prawnym i gospodarczym oraz pomaga w poszukiwaniu dofinansowań. Restrukturyzacja to przede wszystkim, choć nie tylko, reorganizacja zobowiązań finansowych. Złożenie dobrego wniosku restrukturyzacyjnego daje firmie-dłużnikowi wiele możliwości. Pozwala na: odroczenie terminu wykonania zobowiązania finansowego, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zobowiązania, przekształcenie wierzytelności na udziały lub akcje i uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność. Zabezpiecza też umowy na: najem lokalu, leasing, czy rachunek bankowy. Otwarcie restrukturyzacji pozwala złapać dłużnikowi finansowy oddech.

fot. mat. prasowe

Jak przygotować wniosek restrukturyzacyjny?

Wniosek o restrukturyzację musi spełniać szereg wymogów formalnych, które są uzależnione od rodzaju postępowania, na jakie się decydujemy.


Jak przygotować wniosek restrukturyzacyjny?


Wniosek o restrukturyzację musi spełniać szereg wymogów formalnych, które są uzależnione od rodzaju postępowania, na jakie się decydujemy. Są 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: sanacyjne, układowe, przyspieszone układowe i zatwierdzenie układu. Warto przeanalizować czynniki każdego postępowania i wybrać to najlepsze, pasujące do sytuacji dłużnika.

Postępowanie sanacyjne zapewnia: skuteczniejszą i szybszą redukcję etatów poprzez wyłączenie części praw wynikających z Kodeksu Pracy; odstąpienie od niewykonanych całkowicie umów z innymi przedsiębiorcami bez ponoszenia odpowiedzialności z kar umownych, a na podstawie zasad ogólnych; stanowi ochronę przed wykonaniem zabezpieczeń hipotecznych i zastawów rejestrowych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, który składa dłużnik, musi obejmować:
 • dane identyfikacyjne dłużnika;
 • wskazanie miejsc, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo oraz wszelkie składniki majątkowe;
 • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem;
 • uprawdopodobnienie zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów;
 • wykaz wierzycieli z określeniem wierzytelności, terminów płatności, wysokości zaległości;
 • sumę wierzytelności;
 • wykaz wierzytelności spornych;
 • informacje dodatkowe;
 • oświadczenie o prawdziwości danych;

W przypadku, gdy to wierzyciel składa wniosek, musi on zawierać tylko:
 • dane identyfikacyjne;
 • wskazanie miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa;
 • uprawdopodobnienie wierzytelności;

Co istotne, Sąd może poprosić dłużnika o uzupełnienie danych, które były wymienione powyżej.

Postępowanie przyspieszone układowe: jest skierowane do dłużników, którzy chcą zabezpieczyć swój majątek przed egzekucją i chcą restrukturyzować swoje zobowiązania, a jednocześnie mają nie więcej niż 15% wierzytelności spornych; cechuje się najkrótszym trwaniem postępowania. Sam wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 7 dni od złożenia. Postępowanie układowe jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, ale skierowane jest do podmiotów posiadających ponad 15% wierzytelności spornych. Termin rozpatrzenia takiego wniosku to 2 tygodnie.

W przypadku składania wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego wniosek musi obejmować:
 • dane identyfikacyjne dłużnika;
 • propozycje układowe wraz z odpisami dla wierzycieli (odpisy tylko przy przyspieszonym postępowaniu układowym) i wstępnym planem restrukturyzacyjnym;
 • wskazanie miejsc, gdzie znajduje się przedsiębiorstwo oraz wszelkie składniki majątkowe;
 • wykaz majątkowy z szacunkową wyceną;
 • bilans przygotowany dla celów postępowania;
 • wykaz wierzycieli z określeniem wierzytelności, terminów płatności, wysokości zaległości;
 • sumę wierzytelności;
 • wykaz wierzytelności spornych;
 • sumę wierzytelności spornych;
 • informacje dodatkowe;
 • oświadczenie o prawdziwości danych;

Wniosek o otwarcie postępowania układowego musi zawierać także udokumentowane potwierdzenie, że dłużnik jest w stanie pokrywać bieżące koszty.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej sformalizowane i jako jedyne nie toczy się przed Sądem, a prowadzi je nadzorca układu. Nie daje ochrony przed egzekucją komorniczą.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu wystarczające jest zawarcie umowy z nadzorcą układu. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania i przyjęciu układu przez wierzycieli, składany jest wniosek o zatwierdzenie układu obejmujący:
 • dane identyfikacyjne dłużnika;
 • propozycje układowe;
 • wyniki przeprowadzonego głosowania;
 • wypełnione karty do głosowania;
 • dowód zawiadomienia niegłosujących wierzycieli;
 • sprawozdanie nadzorcy układu.

Na tej podstawie Sąd zatwierdza układ dłużnika z wierzycielami w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji.

Podsumowując, punktem wyjścia każdego wniosku restrukturyzacyjnego jest przygotowanie: listy wierzycieli wraz ze zsumowaniem kwoty wierzytelności i wyszczególnieniem wierzytelności spornych; wstępnego planu restrukturyzacyjnego pozwalającego na przywrócenie płynności finansowej; propozycji dla wierzycieli, które są zarówno realne do wykonania, jak i możliwe przez nich do zaakceptowania.

Dobry wniosek restrukturyzacyjny (jak cała restrukturyzacja) to korzyści zarówno dla samego dłużnika i jego pracowników, jak i dla kredytodawców, dostawców, podwykonawców, klientów. Restrukturyzacja służy zapobieganiu upadłości. Warto więc działać odpowiednio wcześniej.

Autorzy:
Przemysław Furmanek – firma doradcza - Asystent Syndyka / Specjalista w Dziale Restrukturyzacji / Analityk DCT
Norbert Banaszek - firma doradcza - Pełnomocnik Syndyka / Członek Zarządu / Manager Działu Restrukturyzacji / Analityk Prawno-Finansowy

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: