eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › 2 grupa inwalidzka. Jakie daje przywileje w pracy?

2 grupa inwalidzka. Jakie daje przywileje w pracy?

2020-02-07 11:24

2 grupa inwalidzka. Jakie daje przywileje w pracy?

Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności? © Firma V - Fotolia.com

Druga grupa inwalidzka, czyli umiarkowany stopień niepełnosprawności, to częściowa niezdolność do pracy lub zdolność do pracy w warunkach pracy chronionej, wymagającej czasowej lub częściowej pomocy innych osób. Z czym wiąże się zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika? Na jakie przywileje w pracy mogą liczyć osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Wyjaśniamy szczegółowo w tym artykule.

Przeczytaj także: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. O czym powinien wiedzieć pracodawca?

Druga grupa inwalidzka, czyli umiarkowany stopień niepełnosprawności


W Polsce od roku 1998 obowiązują trzy rodzaje niepełnosprawności: lekki stopień niepełnosprawności, umiarkowany stopień niepełnosprawności i znaczny stopień niepełnosprawności. Odpowiadają one III, II i I grupie inwalidzkiej, które orzekane były do roku 1997. Jakie są kryteria kwalifikacji do poszczególnych grup?
 • I grupa - znaczny stopień niepełnosprawności: całkowita niezdolność do pracy lub zdolność do pracy w warunkach pracy chronionej, wymagającej stałej lub długotrwałej pomocy osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • II grupa - umiarkowany stopień niepełnosprawności: częściowa niezdolność do pracy lub zdolność do pracy w warunkach pracy chronionej, wymagającej czasowej lub częściowej pomocy innych osób
 • III grupa - lekki stopień niepełnosprawności: częściowa niezdolność do pracy

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub przez lekarza orzecznika ZUS

Co daje umiarkowany stopień niepełnosprawności?


Umiarkowany stopień niepełnosprawności wiąże się z szeregiem przywilejów w pracy. Są to:
 • skrócony czas pracy
 • dodatkowa przerwa w pracy
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • prawo do korzystania ze zwolnień od pracy

Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności


Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę. Czas pracy osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 35 godzin tygodniowo. Należy podkreślić, że krótszy czas pracy nie może skutkować obniżeniem wynagrodzenia.

Osoby niepełnosprawnej nie można zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

WAŻNE
Wymienionych wyżej ograniczeń czasu pracy osób z niepełnosprawnością nie stosuje się:
 • wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu
 • gdy wyrazi na to zgodę, na wniosek zatrudnionego, lekarz
  przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. Osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy.

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej


Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nabywają do niego prawo po przepracowaniu roku od dnia orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu dodatkowego ustala się proporcjonalnie do czasu pracy.

Prawo osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do korzystania ze zwolnień od pracy


Pracownicy ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia pracy w celu:
 • wykonania badań specjalistycznych
 • wykonania zabiegów leczniczych
 • rehabilitacji
 • uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy
 • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

Wykonie badań, zabiegów leczniczych i usprawniających w czasie pracy jest możliwe, o ile nie można ich wykonać poza godzinami pracy. Nieobecność pracownika jest wówczas usprawiedliwiona i może trwać nawet cały dzień.

Turnus rehabilitacyjny może trwać maksymalnie 21 dni, raz w roku. Pracownik z niepełnosprawnością powinien przedstawić pracodawcy uzyskany od lekarza wniosek o skierowanie na taki turnus. We wniosku określony jest rodzaj turnusu oraz czas jego trwania.

Należy podkreślić, że pracownicy z niepełnosprawnością zwalniani z pracy w wyżej wymienionych celach, zachowują prawo do wynagrodzenia.

Czy można zwolnić pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?


Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie są szczególnie chronione przez prawo pracy przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Dlatego pracodawca może zwolnić takiego pracownika np. z przyczyn ekonomicznych. Przyczyną wypowiedzenia nie może być jednak niepełnosprawność.

Natomiast jeśli pracownik stracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany zorganizować odpowiednie stanowisko pracy w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy.

Pracodawca nie musi tworzyć takiego stanowiska, jeśli wypadek przy pracy powstał w wyniku naruszenia przez pracownika przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w stanie nietrzeźwości.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: