eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Dochodzenie należności w e-sądzie

Dochodzenie należności w e-sądzie

2018-12-17 09:45

Dochodzenie należności w e-sądzie

Czy zawsze warto iść do e-sądu? © Andrey Popov - Fotolia.com

Ustawodawca wprowadzając elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd), kierował się przede wszystkim koniecznością przyspieszenia postępowań o zapłatę. W porównaniu z tradycyjną procedurą szybciej możemy uzyskać nakaz zapłaty i zacząć jego egzekwowanie.

Przeczytaj także: E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

Pozew do sądu Internetem


Dochodzący roszczeń - powód, jak sugeruje już sama nazwa postępowania, wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Tu zasadnicza uwaga. W e-sądzie można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu.

Powód do pozwu nie dołącza dowodów. Niemniej oczywiście je wskazuje - faktury, umowa z pozwanym, wezwanie do zapłaty itp. Obowiązany jest natomiast przedstawić pesel lub nip pozwanego czy też numer z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku jego braku, z innego właściwego rejestru. Powód naraża się na grzywnę, gdy wskutek niezachowania należytej staranności lub złej wiary oznaczył powyższe dane nieprawidłowo.

Opłata i właściwość sądu


Zachętą do postępowania elektronicznego jest wysokość opłaty od pozwu wynosząca 1,25% wartości sporu (nie mniej jednak niż 30 zł), podczas gdy co do zasady wynosi 5%.
Sądem, który rozpatruje sprawy w e-postępowaniu jest Sąd Rejonowy Lublin Zachód. Poprzez stronę e-sad.gov.pl musimy zarejestrować konto, uzyskujemy wówczas niezbędne informacje i darmowy tzw. zwykły podpis elektroniczny, służący do podpisywania pozwów i pism droga elektroniczną.

Wydawać się może, iż e-sąd to same zalety dla wierzycieli. Niemniej najlepiej się sprawdza w przypadkach bezspornych, a nawet można powiedzieć w sytuacjach, gdy mamy duże prawdopodobieństwo, iż dłużnik się nie odwoła.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Czy zawsze warto iść do e-sądu?

Elektroniczne postępowanie upominawcze sprawdza się w niespornych sprawach o zapłatę.


Wady


Dlaczego nie zawsze warto iść do e-sądu? Pozwany wnosząc skutecznie sprzeciw powoduje, że nakaz traci moc, a sprawa trafia do sądu właściwości ogólnej (np.Warszawy,,Szczecina, Gdańska). Czas oczekiwania na rozprawę może przez to dodatkowo znacząco się wydłużyć. Ponadto pozwany nie musi kierować pism drogą elektroniczną, ma jedynie taką możliwość, a nie nakaz. Sąd zresztą nawet bez sprzeciwu pozwanego może stwierdzić, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty i skierować sprawę na drogę postępowania tradycyjnego. Wezwie wtedy powoda do uzupełnienia opłaty od pozwu wg. wyższej stawki.

Z tych powodów w praktyce najczęściej z e-sądu korzystają sieci komórkowe sprzedawcy energii czy innych mediów.

Nakaz zapłaty zostanie z urzędu uchylony, a sprawa przekazana do sądu właściwości ogólnej, jeśli nakazu nie uda się doręczyć, bo miejsce pobytu pozwanego okaże się nieznane. Podobnie, gdyby doręczenie nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Chyba, że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty.

Podsumowanie


Reasumując. Elektroniczne postępowanie upominawcze sprawdza się w niespornych sprawach o zapłatę. Procedura nie jest wbrew pozorom skomplikowana, opłaty niewielkie. Szybciej otrzymuje się nakaz zapłaty. Natomiast jeśli uważamy, iż nasz dłużnik będzie się odwoływał do końca, nawet gdy nie ma racji, a tym bardziej jeśli sprawa jest zawiła, e-sąd nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Podstawa prawna-Kodeks postępowania cywilnego. Dział VIII. (art.50528-50539).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • wezwanie do zapłaty, a później pozew

    sadinternetowypl / 2018-12-18 15:09:42

    Komentarz edytowany 1 raz (ostatnio 2018-12-18 15:11:25)

    Umowa (zlecenie, zamówienie), faktura, wezwanie do zapłaty to konieczne elementy, aby uzyskać nakaz zapłaty do e-sądu. Jak ktoś nie ma tam konta lub nie umie napisać pozwu to może tam złożyć pozew z pomocą adwokata przez sadinternetowy.pl odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: