eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Czy personel placówki medycznej może prosić o dowód osobisty?

Czy personel placówki medycznej może prosić o dowód osobisty?

2017-03-06 09:04

Czy personel placówki medycznej może prosić o dowód osobisty?

Dowód osobisty © MaxPolis - Fotolia.com

Weryfikacja tożsamości pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej jest jednym z kluczowych elementów obszaru ochrony danych osobowych w każdej placówce medycznej. Ustawa o ochronie danych osobowych zakazuje nam udostępniania danych osobowych osobom do tego nieupoważnionym, dlatego niezbędne jest jednoznaczne sprawdzenie tożsamości osoby, która prosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Przeczytaj także: Dokumentacja medyczna: dostęp tylko dla upoważnionych

Jak wiemy, każda placówka medyczna prowadzi dokumentację medyczną zawierającą informacje o stanie zdrowia, a więc dane osobowe o charakterze wrażliwym. Aktualne przepisy prawa określają wąski krąg osób, którym dokumentacja może być udostępniona - pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez pacjenta upoważniona. Za każdym razem, przed wydaniem kartoteki medycznej lub udzieleniem informacji o stanie zdrowia, personel placówki powinien zastanowić się i sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do otrzymania takich informacji oraz czy rzeczywiście jest tą osobą, za którą się podaje. Wyrobienie w sobie takich nawyków znacznie zmniejszy ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz ryzyko negatywnych konsekwencji, zwłaszcza finansowych. Na gruncie nowego rozporządzenia unijnego pieniężne roszczenia pacjentów oraz administracyjne kary pieniężne mogą wynosić nawet do 4% rocznego obrotu lub do 20 milionów euro.

Jak zachować się w sytuacji, gdy nieznana osoba prosi o udostępnienie dokumentacji medycznej konkretnego pacjenta?


W pierwszej kolejności należy poprosić tę osobę o przedstawienie się oraz zweryfikować, czy osoba o takim imieniu i nazwisku została upoważniona przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji. Informacja na ten temat powinna znajdować się w kartotece pacjenta lub w systemie elektronicznym placówki.

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy nasz rozmówca jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje. W praktyce, chcąc zweryfikować tożsamość konkretnej osoby fizycznej, najczęściej prosimy o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. Jest to zdecydowanie najprostsza i najbardziej powszechna forma potwierdzania tożsamości osób fizycznych.

Jak jednak zareagować w sytuacji, gdy nasz rozmówca odmawia okazania jakiegokolwiek dowodu tożsamości? Czy pracownik placówki medycznej ma prawo poprosić pacjenta lub inną osobę trzecią o okazanie dowodu tożsamości? Z jednej strony mamy do czynienia z potrzebą upewnienia się, że dokumentacja medyczna, i wrażliwe dane o stanie zdrowia trafiają w ręce osoby uprawnionej, z drugiej strony w dobie kradzieży tożsamości i łatwo dostępnych pożyczek internetowych trudno dziwić się Polakom, że niechętnie pokazują komukolwiek swoje dowody osobiste.

fot. MaxPolis - Fotolia.com

Dowód osobisty

Weryfikacja tożsamości powinna ograniczać się tylko do okazania dowodu tożsamości, a nie jego kserowania lub skanowania.


Co na ten temat mówią sądy?


W 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie dotyczącej skargi kasacyjnej pacjenta, pochylił się nad zagadnieniem dotyczącym możliwości weryfikacji tożsamości przy okazji wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Stan faktyczny dotyczył sporu między pacjentem a placówką medyczną, która odmówiła udostępnienia dokumentacji medycznej z uwagi na brak możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości pacjenta. Sąd słusznie zauważył, że „Prawo do złożenia wniosku realizującego prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma wyłącznie pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoby przez niego upoważnione (...). Każda z tych osób zgłaszając żądanie udostępnienie dokumentacji medycznej, nie wyłączając pacjenta, ma obowiązek wylegitymowania swojej tożsamości”.

Powyższe stanowisko sądu należy uznać za całkowicie uzasadnione. Brak możliwości weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie konkretnego dokumentu (np. dowodu tożsamości) w zasadzie uniemożliwiłby personelowi placówek medycznych należyte zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed dostępem osób nieupoważnionych.

Czy można, dla celów dowodowych, skserować dowód osobisty pacjenta lub innej osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej?


Taka praktyka jest zdecydowanie NIEDOPUSZCZALNA. Weryfikacja tożsamości powinna ograniczać się tylko do okazania dowodu tożsamości, a nie jego kserowania lub skanowania. Utrwalanie danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) w postaci kserokopii lub skanu jest praktyką sprzeczną z prawem.

To samo dotyczy brania dokumentu tożsamości „w zastaw”, czyli praktyki, z którą mamy do czynienia również w wielu wypożyczalniach sprzętu czy siłowniach. Personel nie ma prawa żądać pozostawienia dowodu osobistego ani jakiegokolwiek innego dokumentu tożsamości.

O czym powinien pamiętać pracownik placówki medycznej?

  1. Weryfikacja tożsamości osoby, która prosi o udostępnienie dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem pracowników placówki. Tylko w taki sposób zyskają oni pewność, że nie wydadzą dokumentacji medycznej osobie do tego nieupoważnionej, co stanowiłoby poważne naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
  2. Nie bój się prosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego możesz ustalić tożsamość. Jest to obowiązek pracowników placówek medycznych, ponieważ dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej wymagają szczególnego zabezpieczenia.
  3. Jeżeli dana osoba odmawia okazania jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość, odmów udostępnienia dokumentacji medycznej. Powołaj się na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nakładające na Ciebie obowiązek weryfikacji tożsamości osoby, która prosi o udostępnienie danych osobowych.

Radosław Rózga, Prawnik i Członek Zarządu

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: