eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Unijne znaki towarowe - 6 najważniejszych zmian

Unijne znaki towarowe - 6 najważniejszych zmian

2016-05-06 08:10

Unijne znaki towarowe - 6 najważniejszych zmian

Jak nowe przepisy chronią znak towarowy? © Wolfilser - Fotolia.com

23 marca b.r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienił nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zaś wspólnotowy znak towarowy (CTM) zmienił nazwę na unijny znak towarowy (EUTM). To tylko niektóre zmiany wynikające z Rozporządzenia 2015/2424 dotyczącego unijnych znaków towarowych.

Przeczytaj także: Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

Poniżej prezentujemy sześć innych, według nas najważniejszych zmian w przepisach dotyczących unijnych znaków towarowych:

1. Właściciel znaku może zakazać używania go, jako nazwy handlowej, nazwy przedsiębiorstwa lub części tych nazw.


Sytuacja, kiedy znak towarowy, którym oznaczane są produkty pokrywa się z nazwą przedsiębiorstwa jest dość częsta. Jest to prosty sposób na powiązanie pochodzenia towarów od danego przedsiębiorcy. Problem pojawia się wtedy, kiedy przedsiębiorca posługuje się cudzym znakiem towarowym w swojej nazwie. Klienci mogą zostać wtedy wprowadzeni w błąd co do pochodzenia towarów czy usług. Nowe rozporządzenie pozwala na zakazanie takiego działania.

PRZYKŁAD: Spółka Connect jest właścicielem słownego znaku towarowego „konik polny” zarejestrowanego dla nasion. Na każdym opakowaniu nasion znak ten jest mocno wyeksponowany. Inna spółka – również sprzedająca nasiona, która powstała po rejestracji znaku towarowego, nazywa się Konik Polny. Nazwa ta jest również mocno wyeksponowana na opakowaniu produktu. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że odbiorca nasion uzna, iż oba produkty pochodzą od tego samego przedsiębiorcy. Dlatego Spółka Connect może zakazać używania oznaczenia „konik polny” spółce Konik Polny, nie tylko na produktach, ale również w nazwie przedsiębiorstwa.

Konsekwencją wprowadzenia zakazu jest zmiana art. 12 Rozporządzenia 207/2009 . Dotychczas właściciel znaku towarowego nie mógł zakazać używania go, jeśli był on nazwiskiem lub nazwą osoby trzeciej. W obecnie obowiązującym brzemieniu pozostał tylko przypadek nazwiska.

fot. Wolfilser - Fotolia.com

Jak nowe przepisy chronią znak towarowy?

Właściciel znaku może zakazać używania go jako nazwy handlowej, nazwy przedsiębiorstwa lub części tych nazw.


2. Właściciel znaku nie może zakazać używania oznaczeń lub określeń w nich zawartych, które nie mają charakteru odróżniającego.


Oznaczenia opisowe lub niemające charakteru odróżniającego powinny, co do zasady, być dostępne do używania dla wszystkich przedsiębiorców. Dlatego też, jeżeli znak towarowy zawiera takie elementy to jego właściciel nie może zakazać używania go innym.

PRZYKŁAD: Spółka ma zarejestrowany słowny znak towarowy „masło śmietankowe CHOROL” dla masła. Nie może ona jednak na podstawie tego znaku zakazać używania oznaczenia „masło śmietankowe” innym producentom masła. Jest to bowiem element opisujący produkt, zaś element posiadający charakter odróżniający to wyrażenie „CHOROL”.

Wprowadzenie zakazu spowodowało usunięcie art. 37 ust. 2 Rozporządzenia 207/2009. Przed zmianą, kiedy znak zawierał element niemający charakteru odróżniającego EUIPO mogło zażądać oświadczenia zgłaszającego, wskazującego, że nie będzie on sobie rościł wyłącznego prawa do tego elementu. Złożenie oświadczenia było warunkiem rejestracji znaku.

3. Nie zawsze właściciel znaku może w postępowaniu w sprawie naruszenia zakazać używania później zarejestrowanego unijnego znaku towarowego.


Właściciel znaku wcześniej zarejestrowanego ma prawo zakazania używania znaku później zarejestrowanego, jeżeli narusza on prawa wyłączne płynące z ochrony znaku wcześniejszego. Jest to podstawowe prawo wynikające z ochrony znaków unijnych. Jednak w postępowaniu w sprawie naruszenia uprawnienie to zostało ograniczone. Właściciel może domagać się takiego zakazu, chyba że późniejszy znak nie mógłby zostać unieważniony na podstawie względnych przeszkód rejestracji. Chodzi o sytuacje, w których przez 5 kolejnych lat właściciel znaku wcześniejszego nie sprzeciwiał się używaniu znaku późniejszego lub sam nie używał swojego znaku.

PRZYKŁAD: 1 marca 2010 roku Spółka X zarejestrowała słowny znak „BILOX” dla zabawek dla dzieci w klasie 28. 6 czerwca 2010 r. Spółka Y zarejestrowała znak „BILOX” dla ubranek dla dzieci w klasie 25. Nie wniesiono sprzeciwu, mimo, że Spółka X wiedziała o zgłoszeniu znaku „BILOX” ze sprawozdania z poszukiwań wysłanego przez EUIPO. Spółka Y aktywnie używała swojego znaku od momentu zgłoszenia. 12 marca 2016 r. Spółka X wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia jej znaku towarowego przez później zarejestrowany, powołując się na identyczność znaku oraz podobieństwo towarów, na jakie dokonana została rejestracja i wskazując, że może to wprowadzać w błąd opinię publiczną. Według nowych przepisów Spółka X nie ma prawa zakazania używania znaku Spółce Y, ponieważ przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalała na używanie znaku przez Spółkę Y.

Wprowadzenie tego przepisu jest konsekwencją zmiany art. 54 ust. 1 Rozporządzenia 207/2009, który zawierał dość nieprecyzyjne pojęcie „sprzeciwiania się” używaniu znaku, jako alternatywy do unieważnienia znaku. Wprowadzony art. 13a dotyczy stricte postępowania ws. naruszenia prowadzonego nie w EUIPO, lecz przez sądy krajowe w oparciu o krajowe przepisy. Doprecyzował on jednoznacznie, iż w takim postępowaniu właściciel znaku wcześniejszego nie może realizować swojego podstawowego prawa, tj. domagać się zakazania używania znaku później zarejestrowanego, jeśli nie zachodzą przesłanki unieważnienia prawa ochronnego na ten znak towarowy.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: