eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Nie należy likwidować przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Nie należy likwidować przetargów na odbiór odpadów komunalnych

2014-10-30 10:36

Przeczytaj także: Odbiór odpadów komunalnych: gminy nie organizują przetargów


Skutki dla systemu gospodarki odpadami w Polsce


Osiągnięcie przez Polskę celów określonych w dyrektywach UE w zakresie radykalnego ograniczenia składowania odpadów na rzecz ich odzysku i recyklingu wymaga efektywnego wykorzystania mocy istniejących oraz obecnie realizowanych instalacji do przetwarzania odpadów, zarówno prywatnych jaki i samorządowych. Wyeliminowanie konkurencji prywatnych przedsiębiorców oraz wprowadzenie monopolu przedsiębiorstw i instalacji komunalnych doprowadzi do zmniejszenia efektywności całego systemu oraz może zagrozić osiągnięciu celów ekologicznych.

3. Apel do Senatu RP.


Apelujemy do Senatu RP o dokonanie niezbędnych zmian w sejmowej noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których istotą jest podtrzymanie dotychczasowego modelu obligatoryjności przetargów na każdym etapie postępowania, jak również zapewnienie równego traktowania i dostępu do rynku zagospodarowania odpadów dla przedsiębiorców prywatnych i samorządowych.
Uważamy, że jest to najlepsza droga do budowy nowoczesnego i efektywnego rynku gospodarowania odpadami w Polsce. W celu uelastycznienia dotychczasowego instrumentarium gmin w zakresie organizacji rynku gospodarowania odpadami na ich terenie, co nie było nigdy kwestionowane przez przedsiębiorców, proponujemy wprowadzenie dodatkowo możliwości ogłaszania przetargów na zagospodarowanie (przetwarzanie) odpadów. Dzięki temu gmina będzie mogła ogłaszać przetargi na odbiór odpadów, na ich zagospodarowanie lub na oba procesy łącznie.

Dla przedsiębiorców fundamentalnym zagadnieniem jest również ochrona dokonanych już inwestycji. Proponowane w krytykowanych zapisach asymetryczne podejście do zagadnienia ochrony inwestycji gminnych, z całkowitym pominięciem ochrony inwestycji prywatnych, należy zastąpić ochroną interesu nowo powstających inwestycji realizowanych w trybie PPP lub samodzielnie przez gminy, a nie głęboką ingerencją ustawodawcy w konkurencyjny rynek po zrealizowaniu wielu inwestycji i wpisaniu ich do planów wojewódzkich. Naszym zdaniem jest to sprzeczne z zasadą państwa prawa i poważnie narusza prawa nabyte przez przedsiębiorców. Stoimy na stanowisku, że zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze dają wystarczające uprawnienia do budowania stabilnego, transparentnego i konkurencyjnego rynku opartego na wysokich standardach dla gospodarowania odpadami, jeśli odpowiedzialne organy administracji będą miały taką wolę.

Reasumując, należy stwierdzić, że zmiany prawa polegające na likwidacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z daniem nieograniczonego prawa i pełnej swobody gminom do wskazywania instalacji przetwarzającej odpady (czytaj własnej) wpłyną negatywnie na sytuację konsumentów, przedsiębiorców prywatnych, budżetu państwa oraz efektywność budowanego systemu gospodarowania odpadami w Polsce. Ponadto zwracamy uwagę na potencjalne negatywne skutki wprowadzonych do noweli sejmowej ustawy zmian, które mogą prowadzić do utraty tysięcy miejsc pracy w sektorze prywatnym, powstania wielomiliardowych roszczeń wobec Państwa Polskiego i długoterminowego braku zainteresowania inwestowaniem w branżę gospodarki, w tym problemy z wykorzystaniem funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Krzysztof Kawczyński -
Marek Gębski -
Witold Zińczuk -

poprzednia  

1 2 3

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: