eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Nie należy likwidować przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Nie należy likwidować przetargów na odbiór odpadów komunalnych

2014-10-30 10:36

Przeczytaj także: Odbiór odpadów komunalnych: gminy nie organizują przetargów2. Skutki dla branży w przypadku uchwalenia przez Parlament likwidacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.


Zdaniem przedsiębiorców prywatnych proponowane zmiany oznaczają likwidację trybu konkurencyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i bezpośrednio wprowadzają monopol przedsiębiorstw komunalnych w branży gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów. Tym samym zaledwie po roku funkcjonowania nowej ustawy nastąpiłoby wyrugowanie z rynku gospodarki odpadami w Polsce wielu przedsiębiorstw prywatnych, które poniosły już znaczne nakłady inwestycyjne.

Skutki dla konsumenta


Na oferowaną cenę za usługi lub towary na rynku zawsze wpływają dwa podstawowe czynniki: koszty własne przedsiębiorcy oraz konkurencyjny rynek. Ograniczenie konkurencji, a więc brak naturalnej kontroli kosztów, odczują w pierwszej kolejności mieszkańcy w postaci rosnących opłat za śmieci. Już dzisiaj obserwujemy, że instalacje gminne w wielu przypadkach kosztują dużo więcej niż prywatne. Brak transparentności w postępowaniu przy wydatkowaniu pieniędzy publicznych może nie tylko skutkować wyższymi wydatkami na gospodarowanie odpadami, lecz także rodzić zachowania nepotyczne wraz ze wszystkimi ich negatywnymi skutkami dla państwa oraz społeczeństwa.

Skutki dla przedsiębiorców prywatnych


Udział sektora prywatnego w tej branży stanowi prawie 60% i obejmuje wielu przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach inwestowali na tym rynku, a od początku lat 90-tych ostatniego stulecia uczestniczyli w prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Eliminacja z rynku podmiotów prywatnych wiąże się przede wszystkim z utratą dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Skutkami tych działań mogą być nie tylko bezpośrednie bankructwa firm, ale też ruina inwestycyjna zakładów wybudowanych przez podmioty gospodarcze przy znaczącym wsparciu środków pomocowych.

Skutki dla budżetu centralnego oraz budżetów lokalnych


Przedsiębiorstwa komunalne nie są nastawione na wypracowanie nadwyżki w postaci dodatniego wyniku finansowego do opodatkowania. Natomiast często ich domeną są wysokie koszty działalności, co skutecznie niweluje potencjalne zyski. Wyrugowanie sektora prywatnego odbije się więc bezpośrednio na zmniejszeniu wpływu środków pieniężnych do budżetu państwa oraz gmin, uiszczanych w postaci podatków CIT, PIT, podatków od nieruchomości, środków transport, itp. Ogromnym zagrożeniem dla budżetu państwa, w przypadku wykluczenia przedsiębiorców prywatnych z rynku gospodarki odpadami, byłyby roszczenia odszkodowawcze w wymiarze krajowym i międzynarodowym, opiewające na wielomiliardowe sumy.

Skutki dla wielu gmin


Niekorzystne skutki proponowanych zmian dla wielu gmin wiążą się z tym, że samorządy jako zamawiający usługi dot. gospodarowania odpadami komunalnymi staną przed koniecznością organizowania wielu postępowań administracyjnych, zamiast jednego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ograniczy to elastyczność w postępowaniu wielu racjonalnie myślącym gminom, a zwłaszcza tym, które nie prowadzą własnej instalacji, a będą musiały ponieść wyższe koszty w warunkach niekwestionowanego monopolu innych instalacji samorządowych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: