eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej podpisana

Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej podpisana

2014-08-13 12:53

Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej podpisana

Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej podpisana © verto_co - Fotolia.com

W okresie od 15 do 31 lipca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał szereg ustaw i nowelizacji , w tym ustawę o ochronie Znaku Polski walczącej, co w kontekście obchodów 70. Rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego jest szczególnie symboliczne.

Przeczytaj także: Kodeks wyborczy znowelizowany

W dniu 16 lipca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Zmiany dotyczą zasad przeprowadzania egzaminu państwowego służącego sprawdzeniu kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ustawa reguluje także kwestie dotyczące wymogów stawianych instruktorom i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelą należą:
  • wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego;
  • ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg– bez zdawania egzaminu;
  • wprowadzenie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia;
  • doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii;
  • wprowadzenie udogodnienia dla osób posiadających jednocześnie uprawnienia instruktora i egzaminatora w taki sposób, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów doskonalenia zawodowego
  • wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek przekazania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa;
  • rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze;
  • umożliwienie zdawania egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców;
Ustawa wchodzi w życie 25 sierpnia 2014 roku od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów: art. 1 pkt 4–6, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

fot. verto_co - Fotolia.com

Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej podpisana

Ustawa nie zamyka drogi do używania Znaku Polski Walczącej, ponownie żywego w przestrzeni publicznej kraju lecz otacza go ochroną prawną, chroniąc przed znieważeniem.


Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W dniu 23 lipca 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Celem uchwalonej ustawy jest wydłużenie do dnia 31 lipca 2017 r. terminu, w którym dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Wydłużenie terminu wejścia w życie przepisu dotyczącego prowadzenia dokumentacji jedynie w formie elektronicznej ma pozwolić wszystkim podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na kompleksowe przygotowanie procesu wdrożenia tego obowiązku.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 lipca 2014 roku.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym.

W dniu 25 lipca 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 10 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Celem uchwalonej ustawy jest dostosowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do stanu prawnego wynikającego z dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy z nich (wyrok z 4 grudnia 2012 r., sygn. U 13/11) stanowi o niekonstytucyjności przepisu regulaminu Sądu Najwyższego, który określał obowiązki podmiotów zewnętrznych w postępowaniu o unieważnienie prawomocnego orzeczenia w sprawie, która nie podlega orzecznictwu sądów. Istotą wykonania wyroku Trybunału jest wprowadzenie stosownej regulacji bezpośrednio w ustawie o Sądzie Najwyższym. Drugi z wyroków Trybunału Konstytucyjnego ( wyrok z 15 stycznia 2009 r., sygn. K 45/07) dotyczy instytucji wytyku dla sędziego zawartej w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Brak przepisu proceduralnego umożliwiającego sędziemu przedstawienie stanowiska w sprawie wytyku przesądził o uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny tej regulacji za niekonstytucyjną. Ze względu na to, że taki przepis zawarty jest również w ustawie o Sądzie Najwyższym niezbędne było wprowadzenie stosownej zmiany w tej ustawie. Dodany przepis stanowi o obowiązku pouczenia sędziego o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień.

Ustawa wejdzie w 19 sierpnia 2014 roku.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: