eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › 10 sposobów na weksel in blanco

10 sposobów na weksel in blanco

2014-05-05 10:00

10 sposobów na weksel in blanco

Czym jest weksel In blanco? © Gajus - Fotolia.com

Duża konkurencyjność na rynku powoduje, że pozyskanie nowego klienta czy kontraktu to często walka wymagająca stosowania taktyk i ustępstw ze strony oferenta. W ferworze tych zmaga przedsiębiorcy często zapominają o właściwym zabezpieczeniu transakcji. Tymczasem doskonałą formą zabezpieczenia przyszłych roszczeń mógłby być weksel In blanco. Mógłby, gdyby wiedza dotycząca jego właściwego sporządzenia i skutków prawnych polegała na faktach, a nie na mitach skutecznie odstraszających przed jego zastosowaniem.

Przeczytaj także: Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia umowy

Czym więc jest weksel In blanco? Kiedy można go zastosować? Jakie są jego skutki prawne oraz jak właściwie go sporządzić, aby zabezpieczał interesy obu stron? Oto 10 faktów dotyczących stosowania weksla:

1. Wykorzystuj skuteczne zabezpieczenie wszelkich zobowiązań umownych: weksel In blanco, inaczej niezupełny, zawiera bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty sumy pieniężnej określonej osobie, w ustalonym przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną terminie i miejscu. Umowa zawiera jedynie podpis wystawcy, a pozostałe jego rubryki pozostają niewypełnione. Zabezpieczenie wekslowe ma charakter osobisty, bowiem wystawca ponosi odpowiedzialność za spłatę długu z całego swojego majątku. Weksel In blanco może zostać podpisany przez dłużnika w każdym momencie trwania umowy, zarówno w trakcie zawierania kontraktu, jak i później, w celu dodatkowego zabezpieczenia należności, bądź już po powstaniu zaległości płatniczych.

2. Rozważ zawarcie porozumienia wekslowego: będzie ono skutecznym sposobem, by nie dopuścić do sytuacji nieuczciwego wypełnienia i wykorzystania weksla w przyszłości przez nabywcę, np. poprzez wpisanie zawyżonej kwoty, jest podpisanie stosownego porozumienia wekslowego. Kupujący - wystawca weksla i sprzedający, podpisując tzw. deklarację wekslową ustalają, w jakich okolicznościach i w jaki sposób weksel może zostać uzupełniony. Gdyby w przyszłości doszło między nimi do sporu, wówczas dłużnik będzie mógł powoływać się na to, że treść weksla jest inna, niż wskazuje na to załączona do niego deklaracja wekslowa.

fot. Gajus - Fotolia.com

Czym jest weksel In blanco?

Weksel In blanco, inaczej niezupełny, zawiera bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty sumy pieniężnej określonej osobie, w ustalonym przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną terminie i miejscu. Umowa zawiera jedynie podpis wystawcy, a pozostałe jego rubryki pozostają niewypełnione.


3. Zabezpieczaj się w umowie przed nieuczciwymi kontrahentami: ponieważ weksel in blanco jest wart tyle, ile majątek jego wystawcy, jest on skutecznym zabezpieczeniem tylko wówczas, gdy zostanie użyty w czasie, w którym zalegający z płatnościami kontrahent posiada jeszcze majątek. Jeżeli istnieje co do tego wątpliwość, to aby skutecznie zabezpieczyć przyszłe roszczenia, warto zastosować dodatkowo poręczenie na wekslu. Tzw. awal polega na tym, że osoba trzecia zobowiązuje się zapłacić całość lub część sumy wekslowej, w przypadku gdyby osoba, za którą poręcza nie zapłaciła za weksel. Poręczyciel wekslowy odpowiada za zapłatę weksla solidarnie, wraz z innymi osobami podpisanymi na wekslu, a jego odpowiedzialność jest dokładnie taka sama jak wystawcy. Poręczyć mogą np. członkowie Zarządu za spółkę, zwłaszcza, jeżeli jest to podmiot nowy, nie posiadający kapitału bądź majątku trwałego, inny podmiot prawny (spółka) w analogicznej sytuacji, bądź osoba zupełnie postronna. W przypadku, gdy wystawcą weksla jest osoba fizyczna, a majątek posiadany przez małżonków jest objęty wspólnotą małżeńską, często wykorzystuje się poręczenie współmałżonka. Takie poręczenie zastępuje również zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

 

1 2 3

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: