eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › możliwość wypowiedzenia umowy o prace na czas określony
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

 • 1. Data: 2018-07-01 21:41:13
  Temat: możliwość wypowiedzenia umowy o prace na czas określony
  Od: loktus <l...@l...net>

  25.09.2015 zawarłem umowę o pracę na czas określony 5 lat. W umowie nie
  ma zapisu o dopuszczalności jej wypowiedzenia.

  Jak wygląda teraz oraz w najbliższym czasie możliwość jej wypowiedzenia?

  W lutym 2016 weszła w życie nowelizacja KP które przewiduje, że umowy na
  czas określony można wypowiadać a okres wypowiedzenia jest taki sam jak
  dla umów na czas nieokreślony. Jednak do umów na czas określony w
  których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem
  2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie
  nowelizacji w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się
  przepisy dotychczasowe. Czyli nie ma takiej możliwości.

  Jednak o ile dobrze rozumiem to po 33 miesiącach od wejścia w życie
  nowelizacji (czyli 28 listopada br) moja umowa stanie się z mocy prawa
  umową na czas nieokreślony, a to da możliwości jej wypowiedzenia. Jako,
  że będę pracował dłużej niż 3 lata będzie obowiązywał mnie 3 miesięczny
  okres wypowiedzenia.
  Tak rzeczywiście jest czy może w czymś się mylę?


 • 2. Data: 2018-07-02 10:29:53
  Temat: Re: możliwość wypowiedzenia umowy o prace na czas określony
  Od: "Danusia" <d...@w...pl>

  Użytkownik "loktus" <l...@l...net> napisał w wiadomości
  news:phbaor$76j$1@node1.news.atman.pl...
  > 25.09.2015 zawarłem umowę o pracę na czas określony 5 lat. W umowie nie ma
  > zapisu o dopuszczalności jej wypowiedzenia.
  > Jak wygląda teraz oraz w najbliższym czasie możliwość jej wypowiedzenia?
  > W lutym 2016 weszła w życie nowelizacja KP które przewiduje, że umowy na
  > czas określony można wypowiadać a okres wypowiedzenia jest taki sam jak
  > dla umów na czas nieokreślony. Jednak do umów na czas określony w których
  > nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego
  > okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji w
  > zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy
  > dotychczasowe. Czyli nie ma takiej możliwości.
  > Jednak o ile dobrze rozumiem to po 33 miesiącach od wejścia w życie
  > nowelizacji (czyli 28 listopada br) moja umowa stanie się z mocy prawa
  > umową na czas nieokreślony, a to da możliwości jej wypowiedzenia. Jako, że
  > będę pracował dłużej niż 3 lata będzie obowiązywał mnie 3 miesięczny okres
  > wypowiedzenia.
  > Tak rzeczywiście jest czy może w czymś się mylę?

  KP:
  Art. 251 . § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas
  określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na
  czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie
  może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać
  trzech.
  § 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas
  określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa
  się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej
  rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.
  § 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony
  jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych
  umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że
  pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym
  mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony,
  jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

  Oznacza to że 28 listopada będziesz mógł złożyć 3-miesięczne wypowiedzenie.
  Wcześniej nie.
  Oczywiście zawsze jest możliwość rozwiązania umowy w drodze porozumienia
  stron.


strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1