eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 591

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 591

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-04-30
 • Data wydania 2015-04-09
 • Data wejścia w życie 2015-05-15
 • Data obowiązywania 2015-05-15
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-04-30

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 594

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 593

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 591

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: