eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2015 › poz. 1240

Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1240

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2015-08-27
 • Data wydania 2015-07-24
 • Data wejścia w życie 2015-09-11
 • Data obowiązywania 2015-09-11
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2015 - wszystkie pozycje z dnia 2015-08-27

 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1246

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1245

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1244

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1243

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1242

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1241

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1240

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1239

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: