eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2014 › poz. 822

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 822

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2014-06-24
 • Data wydania 2014-04-24
 • Data wejścia w życie 2014-12-25
 • Data obowiązywania 2014-12-25
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2014 - wszystkie pozycje z dnia 2014-06-24

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 829

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 828

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827

  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 826

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 825

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 824

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 823

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 822

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 821

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt K 35/11
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: