eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2014 › poz. 767

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 767

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 • Organ wydający MIN. FINANSÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2014-06-10
 • Data wydania 2013-12-10
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2014 - wszystkie pozycje z dnia 2014-06-10

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 772

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 771

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 770

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 769

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 768

  Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 767

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 766

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: