eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2013 › poz. 1446

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1446

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2013-12-05
 • Data wydania 2013-10-23
 • Data wejścia w życie 2014-07-01
 • Data obowiązywania 2014-07-01
 • Uwagi art. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2013 - wszystkie pozycje z dnia 2013-12-05

 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1455

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1454

  Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1452

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1450

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1446

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: