eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2013 › poz. 1036

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1036

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH PREZ. RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2013-09-06
 • Data wydania 2013-07-12
 • Data wejścia w życie 2013-10-07
 • Data obowiązywania 2013-10-07
 • Uwagi art. 1pkt 35 wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2013 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2013 - wszystkie pozycje z dnia 2013-09-06

 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1036

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1035

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r.
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1034

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1033

  Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1032

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1031

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
 • Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1030

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: