eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2011Nr 017 › poz. 78

Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 78

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2011-01-25
 • Data wydania 2010-11-25
 • Data wejścia w życie 2011-02-25
 • Data obowiązywania 2011-02-25
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 017 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 88

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 87

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 85

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 84

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 82

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 81

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 80

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 79

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
 • Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 017, poz. 78

  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: