eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2010Nr 125 › poz. 842

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 842

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2010-07-13
 • Data wydania 2010-06-10
 • Data wejścia w życie 2010-08-01
 • Data obowiązywania 2010-08-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 125 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 852

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 25/08
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 851

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 850

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 849

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 848

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 844

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 843

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań
 • Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 125, poz. 842

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: