eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 234 › poz. 1571

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1571

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-12-30
 • Data wydania 2008-12-05
 • Data wejścia w życie 2009-07-01
 • Data obowiązywania 2009-07-01
 • Uwagi art. 1 pkt 5, 9, 12 i 15-18 oraz pkt 78 w zakresie dodawanych art. 1153(4), art. 1153(5), art. 1153(7) i art. 1153(8), a także art. 7 pkt 1 i 3-5 wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2008 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 234 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1586

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1585

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1584

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1583

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1579

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1577

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1576

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1575

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1574

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1573

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1572

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1571

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 234, poz. 1570

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: