eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 214 › poz. 1344

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1344

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-12-03
 • Data wydania 2008-10-24
 • Data wejścia w życie 2008-12-18
 • Data obowiązywania 2008-12-18
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 214 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1354

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt.K 66/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1353

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1352

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1351

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1350

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1349

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1348

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1347

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1346

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1345

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1344

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 214, poz. 1343

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: