eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2008Nr 171 › poz. 1056

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1056

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2008-09-23
 • Data wydania 2008-09-04
 • Data wejścia w życie 2008-10-08
 • Data obowiązywania 2008-10-08
 • Uwagi art. 12 pkt 5 oraz art. 17 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 24 marca 2009 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 171 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1065

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt K 7/07
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1062

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1061

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1060

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1059

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1057

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1056

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
 • Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1055

  Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: