eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2007Nr 128 › poz. 903

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 903

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06

 • Organ wydający TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2007-07-18
 • Data wydania 2007-07-10
 • Data wejścia w życie 2007-07-18
 • Data obowiązywania 2007-07-18
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 128 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 903

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 902

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. akt P 30/06
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 898

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 897

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 896

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów zaopatrujących wybrane floty w biopaliwo ciekłe oraz zbiorników, w których magazynowane są biopaliwa ciekłe przeznaczone dla wybranych flot
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 895

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 894

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 893

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 892

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 891

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 890

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 887

  Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 886

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 885

  Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 884

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 • Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 128, poz. 883

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: