eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2005Nr 086 › poz. 732

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 732

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW
 • Status aktu prawnego uchylony
 • Data ogłoszenia 2005-05-17
 • Data wydania 2005-04-22
 • Data wejścia w życie 2005-06-01
 • Data obowiązywania 2005-06-01
 • Uwagi 1) art. 27 pkt 28 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 maja 2004 r.; 2) art. 27 pkt 23 wchodzi w życie z dniem 17 maja 2005 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.; 3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r. 4) art. 26 lit. b, wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. Art. 17 ust. 5 utracił moc z dniem 1 grudnia 2008 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 086 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 744

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. sygn. akt K 18/04
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 743

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2005 r. sygn. akt SK 40/02
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 742

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2005 r. sygn. akt SK 14/04
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 741

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 738

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 736

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 735

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 734

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 733

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 086, poz. 732

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: