eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2001Nr 106 › poz. 1167

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1167

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

 • Organ wydający MIN. ŚRODOWISKA
 • Status aktu prawnego uznany za uchylony
 • Data wydania 2001-09-11
 • Data wejścia w życie 2001-09-29
 • Data obowiązywania 2001-09-29
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 106 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1167

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1162

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zwrotu kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1160

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1159

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. w sprawie przedłużenia aplikacji prokuratorskiej do trzech lat.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego prowadzącego centralny bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz wyznaczenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1155

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1154

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie określenia miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1152

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1151

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1150

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1149

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 106, poz. 1148

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: