eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2000Nr 048 › poz. 548

Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 548

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny.

 • Organ wydający SEJM
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data wydania 2000-04-14
 • Data wejścia w życie 2000-07-15
 • Data obowiązywania 2000-07-15
 • Uwagi Art. 1 pkt 4 i 7 wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2000 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 048 - wszystkie pozycje

 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 564

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Głuszycy.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 563

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 562

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 561

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 560

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 559

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 558

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 557

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 556

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 555

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 554

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 553

  Ustawa z dnia 12 maj 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 552

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 551

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 550

  Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 549

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 548

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 547

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 546

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 048, poz. 545

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: