eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę: upadłość lub likwidacja firmy

Rozwiązanie umowy o pracę: upadłość lub likwidacja firmy

2013-10-01 00:40

Rozwiązanie umowy o pracę: upadłość lub likwidacja firmy

Sam fakt ogłoszenia upadłości czy likwidacji nie powoduje rozwiązania stosunku pracy © VIPDesign - Fotolia.com

Sam fakt ogłoszenia upadłości czy likwidacji nie powoduje rozwiązania stosunku pracy. Jeśli więc przedsiębiorstwo znalazło się w stanie upadłości lub likwidacji, pracodawca jest zobowiązany do zastosowania szczególnego trybu zakończenia stosunków pracy z pracownikami. Wynika to z faktu zniesienia szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę (Art. 411. § 1 K.p.).

Przeczytaj także: Upadłość firmy a rozwiązanie umowy o pracę

Jako szczególną ochronę, Kodeks pracy podaje obowiązek konsultacji z zakładową organizacją związkową zamiaru zwolnienia pracownika przez pracodawcę, zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w czasie urlopu pracownika lub w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, a także niemożność wypowiedzenia umowy o pracę pracowników, który objęty jest okresem ochronnym, tj. któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

fot. VIPDesign - Fotolia.com

Sam fakt ogłoszenia upadłości czy likwidacji nie powoduje rozwiązania stosunku pracy

Jeśli więc przedsiębiorstwo znalazło się w stanie upadłości lub likwidacji, pracodawca jest zobowiązany do zastosowania szczególnego trybu zakończenia stosunków pracy z pracownikami. Wynika to z faktu zniesienia szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.


Reasumując, wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi należącemu do kategorii szczególnie chronionej jest dopuszczalne. Z przyczyn niedotyczących pracownika, jakimi są ogłoszenie upadłości lub likwidacja, pracodawca w celu przyspieszenia rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony ma prawo skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca. Jednak zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia, a okres pozostawania bez pracy, za który to odszkodowanie przysługuje, wliczany jest do stażu pracy.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy

Sprawa ma się inaczej z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. W takiej sytuacji umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Jeśli chodzi o zaspokojenie roszczeń pracowników, pracodawca może skorzystać ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z pomocą odpowiedniego wniosku, o wypłatę środków może starać się zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jednak warunkiem zaspokojenia należności pracowniczych środkami Funduszu jest niewypłacalność pracodawcy.

Agata Skórzyńska


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: