eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Kredyt konsumencki: jakie mamy prawa?

Kredyt konsumencki: jakie mamy prawa?

2012-09-23 00:16

Kredyt konsumencki: jakie mamy prawa?

Kredyt konsumencki: jakie mamy prawa? © anna - Fotolia.com

Możliwość zmiany decyzji i odstąpienia od umowy w ciągu pierwszych 14 dni oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w zasadzie bez prowizji - to dwa podstawowe uprawnienia konsumentów wynikające z umów kredytu konsumenckiego. Często ważniejsza okazuje się jednak pełna i uporządkowana informacja o przysługujących prawach oraz kosztach kredytu, jakiej bank czy inna instytucja finansowa winna udzielić konsumentowi przed zawarciem umowy, co powinno przyczyniać się do w pełni świadomego powzięcia decyzji o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki.

Przeczytaj także: Banki a ustawa o kredycie konsumenckim

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyty konsumenckie to w szczególności umowy pożyczki, umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowy o kredyt odnawialny, a także umowy z odroczonym terminem spełnienia świadczenia pieniężnego konsumenta, jeżeli w związku z tym konsument zobowiązany jest do poniesienia jakichkolwiek kosztów.

Aktualnie (począwszy od 18 grudnia 2011 r., kiedy to weszły w życie nowe przepisy) umową o kredyt konsumencki jest umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Wcześniej górną granicą była kwota 80.000 zł.

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim muszą być przestrzegane przez wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i tzw. parabanki.


Obecnie nie obowiązuje limit 5% dla opłat i prowizji od udzielanych kredytów konsumenckich.

Pożyczki hipoteczne

Pożyczki i kredyty hipoteczne nie są wyłączone spod ustawy o kredycie konsumenckim, jednak dotyczą ich tylko niektóre regulacje. Nie stosuje się do nich np. przepisów dających konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Unormowane są za to pewne obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy, m.in. dotyczące przekazania danych o całkowitej kwocie kredytu, wymaganym wkładzie własnym, zasadach i terminach spłaty kredytu, całkowitej kwocie do spłaty oraz koszcie kredytu. Informacje te winny być przekazywane na specjalnych formularzach dotyczących kredytów zabezpieczonych hipoteką. Ustawa określa także elementy obowiązkowe takich umów.

fot. anna - Fotolia.com

Kredyt konsumencki: jakie mamy prawa?

Możliwość zmiany decyzji i odstąpienia od umowy w ciągu pierwszych 14 dni oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w zasadzie bez prowizji - to dwa podstawowe uprawnienia konsumentów wynikające z umów kredytu konsumenckiego

Czas na przemyślenie

Za wyjątkiem wspomnianych zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie, konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wystarczy, że w tym czasie wyśle pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi wzór takiego oświadczenia z oznaczeniem swoich danych adresowych i nazwy kredytodawcy.

Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty. Kredytodawcy nie przysługują jednak wówczas żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.

Zwrot udostępnionego kredytu powinien nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla porównania, w świetle poprzednich regulacji wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy należało dokonać równoczesnego zwrotu otrzymanych środków, co znacznie utrudniało w praktyce korzystanie z tego uprawnienia.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: