eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

2011-10-17 10:11

Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę

© fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Koszty, z jakimi trzeba się liczyć kierując sprawę o zapłatę do sądu, uzależnione są w dużej mierze od trybu, w którym sąd rozpatrzy sprawę i decyzji o zaangażowaniu do jej prowadzenia adwokata lub radcy prawnego. Znaczenie ma też to, czy pozwany wda się w spór i konieczne będzie przeprowadzanie postępowania dowodowego.

Przeczytaj także: Jak uzyskać nakaz zapłaty?

Samemu czy z prawnikiem?

Nie ma obowiązku, aby strona w sprawie o zapłatę była reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, czyli adwokata lub radcę prawnego. Nawet jednak w prostych sprawach błędy popełniane przez osoby samodzielnie składające pozwy, niemające wystarczającej wiedzy i doświadczenia mogą prowadzić do przegrania sprawy.

Wysokość wynagrodzenia prawnika wynika z indywidualnych uzgodnień. Nie ma obowiązującego "cennika" usług prawnych. Strona, która przegrywa sprawę, powinna zwrócić wygrywającemu poniesione przez niego koszty procesu. Zalicza się do nich także koszty zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenie występującego w sprawie adwokata lub radcy prawnego. Sąd nakazując przegrywającemu zwrot kosztów zastępstwa procesowego nie kieruje się jednak kwotami wynikającymi z umowy z prawnikiem, lecz tzw. stawkami minimalnymi określonymi przez Ministra Sprawiedliwości. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. W praktyce najczęściej zasądzane są opłaty w wysokości stawki minimalnej.

Opłata od pozwu

Składając pozew trzeba uiścić opłatę sądową od pozwu. Można wprawdzie starać się o zwolnienie z obowiązku jej uiszczania, ale w praktyce uzyskanie takiego zwolnienia jest trudne, szczególnie dla przedsiębiorców.

Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi co do zasady 5% wartości roszczenia, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Inaczej opłatę sądową oblicza się w tzw. sprawach uproszczonych. Należą do nich sprawy:
  1. o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł,
  2. o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10.000 zł,
  3. o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.


Postępowanie nakazowe i upominawcze

W większości spraw o zapłatę sądy wydają nakazy zapłaty. Jeśli osoba składająca pozew dysponuje ściśle określonymi dokumentami potwierdzającymi istnienie długu, wskazanymi w art. 485 K.p.c. (np. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wekslem, pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu), to może złożyć w pozwie wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 1/4 normalnej opłaty.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: