eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2011

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2011

2011-06-29 11:33

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych, które weszły w życie w czerwcu 2011 r. oraz ostatnio opublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Sąd polski uwzględni orzeczenie skazujące z UE

POROZUMIENIA ANTYKONKURENCYJNE

Dnia 1 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 441), którym:
 • sprecyzowano pojęcie porozumienia wertykalnego, jako porozumienia zawieranego między dwoma lub więcej przedsiębiorcami, z których każdy działa w ramach takiego porozumienia na różnym szczeblu obrotu;
 • wprowadzono dodatkowe ograniczenie porozumień wertykalnych z udziałem związków przedsiębiorstw;
 • utrzymano dotychczasowe uregulowania w zakresie tzw. wyłączeń blokowych.
USTAWA O RACHUNKOWOŚCI

Dnia 2 czerwca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585), którą:
 • doprecyzowano zakres obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych, z jakich przedsiębiorca będzie zwolniony w okresie zawieszenia działalności gospodarczej;
 • przy czym ściśle określono warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, aby przedsiębiorca zawieszający działalność mógł zostać zwolniony z powyższych obowiązków;
 • dodano zmianę w Kodeksie spółek handlowych, zgodnie z którą za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, zwyczajne zgromadzenie wspólników (zwyczajne walne zgromadzenie) może się nie odbyć, jeśli wspólnicy podejmą stosowną uchwałę w tym zakresie.
KODEKS KARNY

Dnia 6 czerwca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 381), którą:
 • dodano stalking, czyli złośliwe i powtarzające się prześladowanie i dokuczanie innej osobie, wzbudzające w pokrzywdzonym poczucie zagrożenia, jako nowe przestępstwo przeciwko wolności, ścigane na wniosek;
 • przewidziano za popełnienie przestępstwa stalkingu karę pozbawienia wolności do lat 3, zaś w przypadku gdy pokrzywdzony targnął się na własne życie, karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.
KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

Dnia 11 czerwca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273), którą:
 • wprowadzono tzw. następczą zgodę sądu na kontrolę i utrwalanie rozmów;
 • zmieniono zasady dotyczące niszczenia zbędnych już dla sprawy zapisów kontrolowanych rozmów;
 • dodano przepis, który zakazuje wykorzystywania dowodu z podsłuchu w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe niewymienione w katalogu przestępstw, w stosunku do których możliwe jest zarządzenie podsłuchu;
 • sprecyzowano, że ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro sprawy, przy czym, takie ogłoszenie w postępowaniu przygotowawczym może być odroczone nie później niż do czasu zakończenia tego postępowania.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: