eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Jak szybko założyć działalność gospodarczą?

Jak szybko założyć działalność gospodarczą?

2011-05-23 11:36

Liczne nowelizacje ustawy o działalności gospodarczej wprowadzały na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele ułatwień w przeprowadzaniu procedury rejestracji działalności gospodarczej. Pomimo tych licznych uproszczeń, w szczególności wprowadzenia zasady "jednego okienka", założenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, która nigdy wcześniej nie miała z taką sytuacją do czynienia, nadal okazuje się kłopotliwe i często niejasne. Stąd niniejszy poradnik, który stanowi praktyczną instrukcję dla początkujących przedsiębiorców, który krok po kroku poprowadzi przez kolejne czynności, których spełnienie jest niezbędne do sprawnego założenia działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Zakładanie firmy: warto mieć zaufany profil na ePUAP

Przedmiot działalności gospodarczej

Zasadniczym krokiem jaki musi wykonać przyszły przedsiębiorca zanim przystąpi do rejestracji swojej firmy jest wybór przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o działalności gospodarczej bardzo szeroko zakreśliła możliwość wyboru przedmiotu działalności, co pozwala niemalże na nieograniczony wybór. Należy jednak przestrzegać, aby była ona legalna tj. prawnie dozwolona (Nie będzie można zatem zarejestrować działalności polegających np. na handlu dzikimi zwierzętami, czy środkami odurzającymi.) a także zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), stanowiącą załącznik do rozporządzenia z 24 grudnia 2007 roku (zob. strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm). Każda zamieszczona tam działalność będzie dopuszczalna i możliwa do zarejestrowania, zatem warto zapoznać się z nią zanim przystąpi się do planowania przyszłego biznesu.

Po dokonaniu wyboru formy prawnej jako 1-osobowej działalności gospodarczej i jej przedmiotu, można przystąpić do jej rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG).

1. Urząd Miasta/ Urząd Gminy

Pierwszym krokiem rejestracji jest wizyta w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy właściwych dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w której to właśnie znajduje się „jedno okienko”. W Urzędzie należy złożyć poprawnie wypełniony formularz EDG-1 stanowiący wniosek o wpis przedsiębiorcy do Ewidencji Działalności Gospodarczej (wzór tego wniosku określa rozporządzenie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Druk EDG-1 można odnaleźć najczęściej na stronie internetowej każdego Urzędu Miasta w dziale ze wzorami dokumentów. Należy go wypełnić i wydrukować, a następnie złożyć, co do zasady, osobiście (albo przez pełnomocnika) w urzędzie. Postępująca informatyzacja wielu urzędów powoduje, że nie zawsze trzeba już odręcznie wypełniać formularz i osobiście składać go w urzędzie (chociaż nadal jest to najczęściej praktykowana forma), ale można korzystać także z innych metod składania wniosku. Druk EDG-1 można bowiem wypełnić poprzez aktywny formularz znajdujący się najczęściej na stronie Urzędu Miasta, a następnie wydrukować go i wysłać listem poleconym albo też przesłać go elektronicznie z bezpiecznym podpisem elektronicznie weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (albo bez podpisu elektronicznego).

Pomimo dokładanych przez Państwo starań nadal w wielu urzędach w Polsce nie są dostępne wszystkie w/w formy przyjmowania wniosków EDG-1. Stąd należy się zawsze upewnić, jakie są możliwości rejestracji w EDG na stronie internetowej danego urzędu (przykładowo zgodnie z informacją na stronie Urzędu m.st Warszawy – www.um.warszawa.pl można składać wniosek za pomocą wszystkich w/w sposobów).

Wniosek EDG-1 powinien zostać wypełniony przez przedsiębiorcę i zawierać prawidłowo uzupełnione dane dotyczące :
  • nazwy firmy – określenie przedsiębiorcy, które będzie występowało w obrocie prawnym. Firma przedsiębiorcy powinna go odróżniać i nie wprowadzać innych uczestników obrotu gospodarczego w błąd. Ponadto powinna ona wskazywać na rodzaj prowadzonej działalności (np. Jan Kowalski usługi krawieckie), przy czym nie ma obowiązku podawania formy prawnej (taki wymóg istnieje przy spółkach handlowych),
  • imienia i nazwiska przedsiębiorcy oraz adresu jego zamieszkania (może być inny niż adres siedziby firmy) ewentualnie także imienia i nazwiska pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony,
  • przedmiotu działalności gospodarczej – należy podać opis oraz właściwy kod według klasyfikacji PKD,
  • miejsce wykonywania działalności gospodarczej – miejsca w którym przedsiębiorca zamierza wykonywać swoją działalność,
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej – powinna to być faktyczna lub przewidywana data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (w świetle aktualnych przepisów może to być nawet data złożenia wniosku o wpis).

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: