eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Umowa zwolnienia z długu

Umowa zwolnienia z długu

2011-04-29 12:43

Umowa zwolnienia z długu

Przykład umowy zwolnienia z długu © fot. mat. prasowe

Zobowiązanie może wygasnąć na skutek jego wykonania. Taki jest zresztą cel niemal każdej umowy. Niemniej umorzenie zobowiązania może nastąpić również bez jakiegokolwiek świadczenia ze strony dłużnika. Służy do tego instytucja zwolnienia z długu, której zastosowanie nie zależy jednak wyłącznie od dobrej woli wierzyciela.

Przeczytaj także: Wygaśnięcie poręczenia a zakres zobowiązania poręczyciela

Zwolnienie z długu to umowa

Aby zwolnienie z długu odniosło skutek, poza stosownym oświadczeniem wierzyciela niezbędne jest jego przyjęcie przez dłużnika, choćby w sposób dorozumiany. Omawiana instytucja ma bowiem charakter umowy, którą najlepiej, przynajmniej z punktu widzenia interesów dłużnika, sporządzić na piśmie celem uniknięcia późniejszych wątpliwości. Dobre relacje z wierzycielem mogą się przecież popsuć. Wówczas aż do momentu przedawnienia roszczenia istniałoby ryzyko, że wierzyciel zaprzeczy, jakoby zwalniał dłużnika z obowiązku zapłaty czy wykonania innego świadczenia wynikającego z umowy.

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Umowa o zwolnienie z długu może dotyczyć zarówno długu niewymagalnego, jak i tego, w którym termin spełnienia świadczenia (np. zapłaty) już nadszedł. Powinien to być jednak dług istniejący, a nie przyszły, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 listopada 2003 r. (sygn. akt IV CK 202/2002). Zatem zwolnienie z długu przyszłego kontrahenta nie odniesie skutku. Natomiast jest to możliwe w sytuacji, gdy omawiany sposób umorzenia zobowiązania następuje już po zawarciu umowy, choćby miało to miejsce przed terminem wymagalności świadczenia wynikającego z tej umowy.

Zwolnienie z długu może dotyczyć całości lub części wierzytelności, może też obejmować świadczenia uboczne, jak kary umowne, odsetki.

Skutki zwolnienia

Zwolnienie z długu może być nieodpłatne (co jest regułą) lub odpłatne. Na skutek zwolnienia z długu zobowiązanie wygasa. Powoduje to również wygaśnięcie akcesoryjnych zabezpieczeń wierzytelności, jak zastaw, hipoteka czy poręczenie. Nigdy zaś nie jest odwrotnie. Fakt, iż np. wierzyciel zwolnił z długu poręczyciela nie ma wpływu na dalsze trwanie wierzytelności będącej przedmiotem tego rodzaju zabezpieczenia.

Zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem pozostałych współdłużników. Oznacza to, że pozostali dłużnicy solidarni (niezwolnieni z długu) w dalszym ciągu muszą się liczyć np. z obowiązkiem zapłaty za wykonaną usługę.

Zaoszczędzoną wskutek zwolnienia z długu sumą dłużnik musi niestety się podzielić z fiskusem. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych wartość umorzonych zobowiązań (z nielicznymi tylko wyjątkami) zaliczają bowiem do przychodów podatkowych.

 

1 2

następna

oprac. : Tomasz Konieczny / Gazeta Podatkowa Gazeta Podatkowa

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: