eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Podnoszenie kwalifikacji a zwolnienie od pracy

Podnoszenie kwalifikacji a zwolnienie od pracy

2010-11-17 12:37

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje m.in. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. To, w jaki sposób pracodawca oznaczy nieobecność pracownika w ewidencji, zależy od niego. Pracownik zwolnienia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie musi odpracowywać.

Przeczytaj także: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a zgoda pracodawcy

Pytanie: Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje m.in. płatne zwolnienie z całości dnia lub części dnia pracy. Jak ewidencjonuje się taką nieobecność: jako szkolenie, wyjście służbowe czy jako nieobecność płatną usprawiedliwioną? Czy pracownik powinien w jakiś sposób odpracować te godziny nieobecności? Czy to również reguluje umowa?

Odpowiedź: To, w jaki sposób pracodawca oznaczy nieobecność pracownika w ewidencji, zależy od niego. Pracownik zwolnienia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie musi odpracowywać.

1. Sposób oznaczenia zależy od pracodawcy

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje m.in. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W ewidencji czasu pracy należy odnotować fakt skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy. W tym celu w karcie należy wpisać liczbę godzin udzielonego zwolnienia oraz oznaczyć je jako PZ (płatne zwolnienie) albo PDW (płatny dzień wolny - w przypadku, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia z całości dnia pracy), bądź w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy. Część pracodawców kwalifikuje też zwolnienia od pracy, za które przysługuje wynagrodzenie jako nieobecność usprawiedliwioną płatną.

2. Podwładny nie musi odpracowywać zwolnienia

Pracownik, który korzysta ze zwolnienia od pracy w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, nie ma obowiązku odpracowywać tych nieobecności. Przepisy gwarantują bowiem pracownikowi zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia. Umowa zawarta między stronami stosunku pracy nie może natomiast zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy. W związku z tym postanowienie w umowie, w którym pracodawca zobowiąże pracownika do odpracowania wyjścia z pracy czy dnia wolnego - będzie nieważne.

Podstawa prawna:
  • art. 1031 § 2 pkt 2 i § 3, art. 1034 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: