eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Likwidacja gospodarstwa pomocniczego a badania lekarskie

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego a badania lekarskie

2010-11-16 13:03

Pracownik "przejęty" z likwidowanego gospodarstwa pomocniczego nie musi odbyć wstępnych badań lekarskich, chyba że u nowego pracodawcy przyjmowany jest na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, a praca w gospodarstwie nie była związana z takimi narażeniami.

Przeczytaj także: Badania lekarskie obowiązują także wiceprezesa

Pytanie: Czy w przypadku likwidacji gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych, i przejęcia pracowników przez organ, przy którym istniało gospodarstwo pomocnicze pracownicy przejmowani powinni przejść badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy u nowego pracodawcy? Czy może skierowanie na badania należy wystawić tylko w przypadku, gdy przejmowany pracownik będzie wykonywał inną pracę niż w gospodarstwie pomocniczym?

Odpowiedź: Pracownik „przejęty” z likwidowanego gospodarstwa pomocniczego nie musi odbyć wstępnych badań lekarskich, chyba że u nowego pracodawcy przyjmowany jest na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, a praca w gospodarstwie nie była związana z takimi narażeniami.

1. Likwidacja gospodarstw pomocniczych musi zakończyć się do 31 grudnia 2010 r.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. musi zostać przeprowadzona i zakończona likwidacja gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych gospodarstw pomocniczych wygasną z dniem zakończenia likwidacji, najpóźniej 31 grudnia 2010 r., jeżeli na 30 dni przed terminem zakończenia likwidacji albo nie później niż 30 listopada 2010 r. nie zostaną im zaproponowane przez kierownika jednostki budżetowej, przy której działało gospodarstwo pomocnicze, nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia w terminie 15 dni od dnia złożenia propozycji.

Z dniem następującym po dniu zakończenia likwidacji, najpóźniej 1 stycznia 2011 r., pracownicy likwidowanych gospodarstw stają się pracownikami właściwych jednostek budżetowych, oczywiście o ile ich stosunki pracy nie ulegną wygaśnięciu, albo wcześniejszemu rozwiązaniu.

2. Wstępne badania lekarskie - tylko w razie „pojawienia się” czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych

Przejście pracownika do nowego pracodawcy, czyli z likwidowanego gospodarstwa do jednostki macierzystej, przy której działało gospodarstwo, następuje z mocy prawa. Oznacza to, że z takim pracownikiem nie rozwiązuje się stosunku pracy w gospodarstwie i nie nawiązuje się kolejnego u przejmującego pracodawcy. Nowego pracodawcę i pracownika obowiązuje dotychczasowa treść stosunku pracy.

Wobec powyższego, co do zasady, nie ma konieczności kierowania pracownika na wstępne badania lekarskie - w takim przypadku nie można bowiem mówić, że taki pracownik jest przyjmowany do pracy.

Jedynie w sytuacji, gdyby pracownik byłego gospodarstwa pomocniczego był u nowego pracodawcy przyjmowany na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, a praca w gospodarstwie nie była związana z takimi narażeniami, wówczas musiałby być skierowany na wstępne badania lekarskie.

Podstawa prawna:
  • art. 229 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 87 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1, art. 100 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241, ze zm.).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: