eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Porozumienie stron a odprawa

Porozumienie stron a odprawa

2010-11-08 12:40

Odprawę przy zwalnianiu z przyczyn niedotyczacych pracownika (wypłacaną w zakładach zatrudniających co najmniej 20 osób) musisz czasem wypłacić nawet wówczas, gdy podpisujesz z pracownikiem porozumienie rozwiązujące umowę o pracę (i nie podajesz w nim przyczyny rozwiązania umowy).

Przeczytaj także: Odprawa przy zwolnieniu pracownika: kiedy wypłacać?

Odprawę trzeba wypłacić także wówczas, jeżeli rozwiązanie umowy następuje z przyczyn niedotyczących pracownika w drodze porozumienia stron. W takiej sytuacji, dobrze byłoby, dla celów dowodowych, taką właśnie przyczynę wpisać do treści porozumienia.

Porozumienie bez zaznaczonej przyczyny nie musi przesądzać o jej braku - odprawy można bowiem dochodzić przed sądem pracy udowadniając przyczynę niedotyczącą pracownika. Dla zaistnienia obowiązku wypłaty nie ma natomiast znaczenia która ze stron stosunku pracy wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy w tym trybie. Nie ma także znaczenia, czy do ustaleń w tym zakresie doszło w formie ustnej czy pisemnej (choć forma jest znacznie lepsza dla celów dowodowych).

Uwaga!
Nie ma domniemania, że jeżeli z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron występuje pracownik, przyczyny leżące po stronie pracodawcy nie istnieją, zaś gdy pracodawca - istnieją. Ważny jest jedynie obiektywnie istniejący stan rzecz, a nie to, która ze stron występuje z inicjatywą. Może być bowiem tak, że przyczyna rozwiązania umowy nie będzie leżała po stronie pracownika a właśnie on wystąpi z inicjatywą rozwiązania umowy w tym trybie, może być także i tak, że przyczyna będzie leżała wyłącznie po stronie pracownika, a z inicjatywą wystąpi pracodawca (np. gdy pracownik dopuścił się poważnych naruszeń, ale ze względu na długoletnią nienaganną pracę, pracodawca nie decyduje się na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia).

Przykład:
Pracodawca ustalił ze związkami zawodowymi listę osób, którym planuje wręczyć wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych. Kilku z pracowników z listy, po otrzymaniu tej informacji, wystąpiło z inicjatywą wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Pracodawca wyraził zgodę. W tej sytuacji pracownikom będzie przysługiwała odprawa, ponieważ zwolnienie - mimo, że jest za porozumieniem stron - jest spowodowane przyczynami nie dotyczącymi ich.

Uwaga!
Odrębną instytucją prawa pracy jest skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Nie jest ono porozumieniem rozwiązującym, jest bowiem możliwe dopiero po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron. W związku z tym nie zmienia ono samego trybu rozwiązania umowy (nadal jest to rozwiązanie za wypowiedzeniem) i nie zmienia faktu, że jeśli przyczyna wypowiedzenia nie leży po stronie pracownika, należy wypłacić odprawę.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: