eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop ojcowski zaraz po macierzyńskim?

Urlop ojcowski zaraz po macierzyńskim?

2010-01-08 09:21

Rozważmy następującą sytuację: pracownica wykorzystała w pełni przysługujący jej urlop macierzyński (20 tygodni od dnia porodu tj. od 10 sierpnia do 21 grudnia 2009 r.). Z wnioskiem o udzieleniu urlopu tacierzyńskiego (od 11 do 18 stycznia 2010 r.) wystąpił również ojciec dziecka. Jego pracodawca uznał jednak, że pracownik utracił prawo do tego uprawnienia, ponieważ na urlop ojcowski można udać się bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Czy miał słuszność?

Przeczytaj także: Urlop macierzyński a oddanie dziecka do adopcji

Przypomnijmy, prawo do urlopu zwanego zwyczajowo tacierzyńskim przysługuje świeżo upieczonym ojcom na podstawie regulacji zawartej w art. 1823 K.p., wprowadzonej ustawą z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 227, poz. 1654).

W myśl powołanego przepisu, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Koniecznie należy jednak podkreślić, że wspomniany wymiar urlopu będzie przysługiwać zatrudnionym dopiero od 2012 r. W latach 2010-2011 panowie mogą liczyć jedynie na 7 dni z maluchem.

Aby urlop ojcowski stał się faktem, pracownik- ojciec musi wystosować wniosek, który powinien trafić do rąk pracodawcy nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wniosek podwładnego jest wiążący, co w praktyce oznacza, że szef zobligowany jest go uwzględnić.

Omawiany tu urlop można wykorzystać w dowolnym czasie. Żaden z przepisów nie stanowi, iż należy to zrobić bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z którego korzystała matka dziecka. A zatem pracodawca, o którym mowa we wstępie jest w błędzie- pracownik ma prawo wnioskować o urlop, pomimo że od zakończenia urlopu macierzyńskiego jego partnerki upłynęło już kilka tygodni. Najważniejsze bowiem jest to, że dziecko nie ukończyło jeszcze 1 roku życia.

Podkreślenia wymaga również, że podczas urlopu tacierzyńskiego pracownik- ojciec może ze spokojną głową poświęcić się nowemu członkowi rodziny, ponieważ nie musi obawiać się ani o pieniądze, ani też o utratę posady. W okresie przypadającym na urlop zatrudnionemu przysługuje bowiem:
  • zasiłek macierzyński (por. art. 29 ust. 5a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60 poz. 636 ze zm.),
  • ochrona trwałości stosunku pracy na zasadach wynikających z art. 177 K.p. (por. art. 1823 § 3 K.p.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: